ADV
1
Wiadomości

Wojewódzki Projekt Ekologiczny Ekoszkoła 2020, Ekoprzedszkole 2020

W związku z pojawiającymi się prośbami o przedłużenie terminu zgłoszeń do Wojewódzkiego Projektu Ekologicznego „EKOSZKOŁA 2020”, „EKOPRZEDSZKOLE 2020” informujemy, iż termin przesyłania karty zgłoszeń został wydłużony do dnia 27 marca 2020r. (piątek). Konkurs dla szkół podstawowych i przedszkoli z Małopolski organizuje Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie i Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie Dolnym. Partnerem projektu jest Kuratorium Oświaty w Krakowie.

Kartę zgłoszenia wraz z oświadczeniami RODO należy przesłać do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie Dolnym (załącznik nr 1, 2, 3 i 4 Regulaminu).

Tegoroczny Projekt zostanie przeprowadzony w pięciu zakresach:

 • Runda I – Konkurs wiedzy z zakresu ekologii i ochrony środowiska;
 • Runda II – Film ekologiczny;
 • Runda III – Prezentacja multimedialna z przebiegu działań ekologicznych;
 • Runda IV – Pisemne sprawozdanie z wykonania przedsięwzięcia ekologicznego;
 • Runda V– Plakat ekologiczny dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych.

Koordynatorami Projektu są Cecylia Czaja – dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Borzęcinie Dolnym, tel. 14 684-66-33, kom. 500 585 765, e – mail: borzecin_szkola@op.pl oraz Piotr Kania dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Borzęcinie, tel./fax. 14 684 60 13, kom. 503 025 121; e-mail: konkurs@borzecin.pl. Osobą do kontaktu reprezentującą Partnera Konkursu jest Bożena Nowak – starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Krakowie – Delegatura w Tarnowie, tel. 14 696-32-56.


1. W środę 13 maja 2020r. zespoły 2-osobowe piszą wspólny test w Borzęcinie, który trwa 60 minut i zawiera wiadomości z ekologii i ochrony przyrody z uwzględnieniem: Wiśnicko – Lipnickiego Parku Krajobrazowego oraz Dłubniańskiego Parku Krajobrazowego. Materiały zawierające informacje o wskazanych parkach krajobrazowych można uzyskać na stronie internetowej https://zpkwm.pl/edukacja/biblioteka/.

UWAGA!!! Linki do pobrania materiałów z wyznaczonych parków krajobrazowych:

Test będzie pisany w dwóch kategoriach wiekowych:

 • kategoria 1 – klasy IV – VI szkoły podstawowej,
 • kategoria 2 – klasy VII – VIII szkoły podstawowej.

2. Zgodnie z Regulaminem Projektu szkoła przygotowuje krótki FILM pod nazwą „Ekologiczny pokaz mody”, w dwóch kategoriach wiekowych:

 • kategoria 3 – klasy I – IV szkoły podstawowej,
 • kategoria 4 – klasy V – VIII szkoły podstawowej.

3. Do dnia 15 kwietnia 2020r. (środa) należy przesłać do Gminnego Ośrodka Kultury w Borzęcinie PREZENTACJE MULTIMEDIALNE Z PRZEBIEGU DZIAŁAŃ EKOLOGICZNYCH, obejmujące wyłącznie ostatnie dwa lata kalendarzowe (2019, 2020). Prezentację należy przygotować jedną dla całej szkoły.


4. Ponadto, do 15 kwietnia br. (środa) do Gminnego Ośrodka Kultury w Borzęcinie należy przesłać pisemne SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA EKOLOGICZNEGO na terenie swojej szkoły, miejscowości i gminy obejmujące ostatnie dwa lata szkolne (2018/19 i 2019/20). Sprawozdania należy przygotować w dwóch kategoriach wiekowych:

 • kategoria 3 – klasy I – IV szkoły podstawowej,
 • kategoria 4 – klasy V – VIII szkoły podstawowej.

5. Przedszkola przygotowują plakat ekologiczny wykonany w technice dowolnej w rozmiarze 100×70 cm, który należy przesłać do Gminnego Ośrodka Kultury w Borzęcinie w terminie do dnia 15 kwietnia 2020r. (środa) Tematyka pracy plastycznej: „CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS”.


6. Podsumowanie całego Projektu nastąpi w Delegaturze Kuratorium Oświaty Tarnowie w czwartek 4 czerwca 2020r.


7. Wszelkie kwestie dotyczące Projektu zawarte są w Regulaminie znajdującym się na stronie Małopolskiego Kuratorium Oświaty https://kuratorium.krakow.pl/wojewodzki-projekt-ekologiczny-ekoszkola-2020-ekoprzedszkole-2020/ i w załączeniu do niniejszej informacji.


Serdecznie zapraszamy wszystkich Państwa do udziału w naszym Projekcie. W razie niejasności zachęcamy do kontaktów na adresy podane w Regulaminie Projektu, polecamy także profil facebook projektu: https://www.facebook.com/projektekologiczny/

Organizatorzy

ug

Podobne artykuły

Back to top button