ADV
Wiadomości

Wybory do Parlamentu Europejskiego – dowóz osób do lokali wyborczych

Zgodnie z art. 37e Kodeksu wyborczego w dniu głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, mają prawo do bezpłatnego transportu:

1) z miejsca zamieszkania, pod którym dany wyborca ujęty jest w spisie wyborców, albo miejsca podanego we wniosku o dopisanie do spisu wyborców w danej gminie do lokalu właściwego dla obwodu głosowania, w którego spisie wyborców ujęty jest ten wyborca;

2) z miejsca pobytu do najbliższego lokalu wyborczego w dniu głosowania, w przypadku, wyborcy posiadającego zaświadczenie o prawie do głosowania;

3) z lokalu wyborczego, o którym mowa powyżej, do miejsca, w którym dany wyborca rozpoczął podróż, czyli do transportu powrotnego.

Wyborcy, o którym mowa powyżej, którego stan zdrowia nie pozwala na samodzielną podróż, może towarzyszyć opiekun. Zamiar skorzystania z prawa do transportu do lokalu lub transportu powrotnego wyborca zgłasza w terminie do dnia 27 maja 2024 r. w jednym z poniższych sposobów do właściwego Urzędu Gminy.

Gmina Brzesko

brak informacji 23 maja 2024

Gmina Borzęcin

brak informacji 23 maja 2024

Gmina Iwkowa

brak informacji 23 maja 2024

Gmina Dębno

brak informacji 23 maja 2024

Gmina Czchów

Referat Społeczno-Organizacyjny – pokój w Biurze Obsługi Klienta (parter), mailowo asr@czchow.pl, poprzez ePUAP lub pod nr tel. 14 66 21 736;

Gmina Gnojnik

Sekretaria Urzędu Gminy Gnojnik, pokój nr 11 (I piętro), na maila sekretariat@gnojnik.pl lub pod nr tel. (14) 686-96-00, wew.11.

Gmina Szczurowa

brak informacji 23 maja 2024

Uprawniony wyborca, który zgłosił zamiar skorzystania z bezpłatnego transportu do lokalu lub transportu powrotnego zostanie poinformowany telefonicznie o godzinie transportu najpóźniej na trzy dni przed dniem głosowania (do dnia 6 czerwca 2024 r.).

Wyborca, który zgłosił zamiar skorzystania z prawa do transportu do lokalu lub transportu powrotnego, może wycofać swoje zgłoszenie albo zrezygnować tylko z transportu powrotnego nie później niż na dwa dni przed dniem głosowania. Wycofanie zgłoszenia albo zrezygnowanie z transportu powrotnego może być dokonane ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej.

gov.pl

Back to top button