ADV
Wiadomości
Trending

Wybrano prezydium Rady oraz zarząd Powiatu Brzeskiego

W poniedziałek 6 maja 2024 r. odbyła się pierwsza sesja nowo wybranej Rady Powiatu Brzeskiego na kadencję 2024-2029. W programie sesji znalazł się m.in. wybór przewodniczącego Rady Powiatu, wybór wiceprzewodniczących oraz starosty i wicestarosty.

Po zaprzysiężeniu w którym wziął udział komplet radnych nowej kadencji ogłoszona została przez radnego seniora Henryka Anioła godzinna przerwa w obradach. Po zakończonej przerwie na salę obrad nie powrócił radny Łukasz Pasierb, w konsekwencji czego w dalszych głosowaniach brało udział 20 radnych.

Funkcję Przewodniczącego Rady Powiatu radni zdecydowali się powierzyć ponownie Kazimierzowi Brzykowi, który przewodniczy radzie nieprzerwanie od 2010 roku.

Przewodniczący – wynik głosowania (19 głosów ważnych):
Kazimierz Brzyk –  12 głosów ZA
Adam Garbacz -7 głosów ZA, 1 głos WSTRZYMUJĄCY

Z kolei Wiceprzewodniczącymi zostały Elżbieta Rysak oraz Justyna Wójtowicz-Woda.

Wice Przewodniczące – wynik głosowania (20 głosów ważnych):
Elżbieta Rysak – 20 głosów ZA,
Justyna Wójtowicz-Woda – 17 głosów ZA, 3 WSTRZYMUJĄCE

Kazimierz Brzyk – Przewodniczący Rady Powiatu Brzeskiego

Elżbieta Rysak – Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Brzeskiego

Justyna Wójtowicz-Woda – Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Brzeskiego

Stanowisko starosty i wicestarosty postanowiono powierzyć dotychczasowym szefom Powiatu Brzeskiego. Starostą Brzeskim, który jednocześnie pełni funkcję przewodniczącego Zarządu Powiatu, został Andrzej Potępa, a funkcję Wicestarosty objął Maciej Podobiński.

Andrzej Potępa – Starosta Powiatu Brzeskiego

Maciej Podobiński – Wicestarosta Powiatu Brzeskiego

Radni wybrali także pozostałych członków Zarządu, zostali nimi: Jarosław Gurgul, Jacek Frankowski oraz Jarosław Sorys.

Jarosław Gurgul

Jacek Frankowski

Jarosław Sorys

foto: Maciej Mazur

IB / Powiatbrzeski.pl

Podobne artykuły

Back to top button