ADV
Wiadomości

Wyremontowano drogę w Bielczy

Zakończono prace budowlane związane z remontem drogi gminnej nr 250028K „Bielcza – Biadoliny” w miejscowości Bielcza.

Roboty prowadzone były na odcinku 1350 metrów. W ramach realizacji zadania wykonano: profilowanie niwelety rowów po obu stronach jezdni na łącznej długości 1500 metrów (lewa i prawa strona), nową nawierzchnię z betonu asfaltowego oraz utwardzenie poboczy kruszywem łamanym.

Wartość wykonanych robót zamknęła się kwotą 567 344 złote.

Przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Na realizację zadania Gmina Borzęcin pozyskała dofinansowanie w wysokości 95% kosztów realizacji zadania, a wkład własny gminy Borzęcin stanowił 5 % wartości inwestycji.


Janusz Kwaśniak

Podobne artykuły

Back to top button