ADV
WiadomościWideo

Zapraszam na Święto Szkoły, które odbędzie się 24 stycznia 2020 roku

Jest ono obchodzone na pamiątkę nadania szkole imienia Bohaterów Westerplatte. Decyzję o nadaniu szkole takiego imienia podjęło w 1971 roku Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie oraz Kuratorium Okręgu Szkolnego dla województwa krakowskiego i miasta Krakowa. Uroczystość odbyła się 15 stycznia 1972 roku w obecności żołnierzy z Westerplatte: mjr. Jana Gryczmana, mjr. Leona Pająka, mjr. Rudolfa Purzyckiego i komandora marynarki wojennej Jerzego Pawłowskiego.

Rozpoczniemy patriotycznymi elementami, by następnie uczestniczyć w finale konkursu „Diamenty Zielonki”, w którym zaprezentuje się 13. wykonawców wyłonionych w szkolnych eliminacjach (szczegóły w załączniku nr 1).

W drugiej części, w trakcie 12. paneli dyskusyjnych, będziemy szukać odpowiedzi na pytania:

  • Co robić by zachować zdrowie i sprawność fizyczną?
  • Jak budować dobre relacje z ludźmi?
  • Czy praca może być pasją?
  • Jak uzyskać niezależność finansową?

Panel to publiczna dyskusja na wybrany temat, prowadzona przez przedstawicieli różnych zawodów i branż, w celu zaprezentowania określonych, czasem odmiennych, punktów widzenia.

Zostali zaproszeni znakomici goście (szczegóły dotyczące organizacji paneli w załączniku nr 2).

Drodzy uczniowie,
przed wejściem na halę spotykacie się z wychowawcami celem sprawdzenia obecności i zajęcia miejsca w hali sportowej. O godz. 8.00 rozpoczynamy uroczystość, natomiast panele odbędą się w godzinach 11.00 – 13.30. Rada Rodziców przygotowała dla Was poczęstunek, który otrzymacie po zakończeniu pierwszej części. Jestem przekonany, że zaprezentujecie uczniowską postawę i wspólnie będziemy cieszyć się tym uroczystym dniem.

ZAŁĄCZNIK 1

ZAŁĄCZNIK 2

IB

 

Podobne artykuły

Back to top button