ADV
1
Wiadomości
Trending

Zatrudniając cudzoziemców warto zapoznać się z przepisami, by uniknąć przykrych konsekwencji

W środę 27 lipca funkcjonariusze z Placówki SG w Tarnowie zakończyli dwie kontrole legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców oraz powierzania im pracy. Kontrolą objęto m.in. akta osobowe 52 cudzoziemców, w tym m.in. obywateli Białorusi, Rosji, Kirgistanu i Tadżykistanu.

Weryfikowano zatrudnianie obcokrajowców w jednej ze spółek branży budowlanej z powiatu nowosądeckiego oraz w firmie transportowej z powiatu brzeskiego.

Prezes pierwszej z firm powierzył nielegalne wykonywanie pracy 11 cudzoziemcom. Z pięcioma z nich nie zawarł umowy o pracę, obcokrajowcy nie posiadali również zezwoleń na pracę. Natomiast kolejnych sześciu nie posiadało wymaganych przepisami zezwoleń na wykonywanie pracy.

Dodatkowo 46-letni Polak, nie dopełnił obowiązku pisemnego powiadomienia właściwego powiatowego urzędu pracy o podjęciu lub niepodjęciu pracy przez 25 cudzoziemców, co należało uczynić w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia pracy, określonego w wydanych oświadczeniach o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

W toku drugiej kontroli ujawniono nielegalne zatrudnienie 3 obywateli Kirgistanu oraz 1 obywatela Tadżykistanu. Ponadto pełnomocnik kontrolowanej spółki nie dopełnił obowiązku pisemnego powiadomienia właściwego wojewody, o niepodjęciu pracy w okresie 3 miesięcy od początkowej daty ważności zezwolenia na pracę względem 17 obywateli Kirgistanu oraz 1 Rosjanina. Zapomniał również o przesłaniu informacji o wcześniejszym zakończeniu pracy przez 1 Kirgiza.

Wobec pracodawców, którzy nielegalnie zatrudniali cudzoziemców, zostaną wystosowane wnioski do Sądu o ukaranie. Na podstawie zapisów Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, grozi mu kara grzywny nawet do 30 tysięcy złotych.

karpacki.strazgraniczna.pl

Podobne artykuły

Back to top button