ADV
WiadomościWideo
Trending

Znamy już terminy kwalifikacji wojskowej w Powiecie Brzeskim

Zgodnie z Obwieszczeniem Wojewody Małopolskiego z dnia 12 stycznia 2024 r., kwalifikacja wojskowa dla powiatu brzeskiego, odbędzie się w dniach od 28 marca do 29 kwietnia bieżącego roku. Terminy stawiennictwa przed Powiatową Komisją Lekarską, będą wysyłane w wezwaniach przez burmistrzów i wójtów poszczególnych gmin.

Powiatowa Komisja Lekarska dla Powiatu Brzeskiego będzie pracować w Brzesku, przy ul. Królowej Jadwigi 18 (budynek Zespołu Szkolno – Przedszkolnego, wejście od ul. Czarnowiejskiej).

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wezwani będą w pierwszej kolejności mężczyźni urodzeni w 2005 r.

Kwalifikacja wojskowa odbywa się co roku i ma na celu wprowadzenie danych do ewidencji wojskowej oraz określenie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby wojskowej osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej. Powiatowa Komisja Lekarska orzeka jedną z czterech kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, są to:

kategoria A – zdolność do czynnej służby wojskowej
kategoria B – czasowa niezdolność do służby wojskowej
kategoria D – niezdolność do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju;
kategoria E – trwała i całkowita niezdolność do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz w czasie ogłoszenia mobilizacji w czasie wojny.

Więcej szczegółowych informacji nt kwalifikacji wojskowej na stronie Wojskowego Centrum Rekrutacji <==

MON / IB / Gmina Dębno

Podobne artykuły

Back to top button