ADV
Wiadomości
Trending

Zostań jednym z nas – „FERIE z Wojskami Obrony Terytorialnej”

Zastanawiasz się co będziesz robić w ferie? – spędź je z nami! – zachęcają małopolscy Terytorialsi.

Jak pożytecznie wykorzystać przerwę w nauce? – wstąp do 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej
i rozpocznij z nami swoją wojskową karierę. Nie zwlekaj i złóż dokumenty już dziś! Ze względu na duże zainteresowanie przygotowano 2 terminy wcielenia, na pierwszym z nich, 9-10 grudnia, możesz już pobrać cały potrzebny sprzęt i umundurowanie, a na rozpoczęcie właściwego szkolenia zgłosisz się w lutym.

Projekt „Ferie z WOT” powstał w 2019 roku i od tego czasu z możliwości odbycia szkolenia podstawowego na przełomie stycznia i lutego skorzystało już wielu ochotników. Blisko połowę z nich stanowili uczniowie lub studenci. Deklarowali, że do podjęcia decyzji o założeniu munduru skłoniło ich dopasowanie terminu szkolenia do zimowej przerwy międzysemestralnej. Od kilku lat w WOT obserwujemy stale rosnące zainteresowanie służbą młodych osób – w tym uczniów powyżej 18 roku życia oraz studentów uczelni wyższych. Trend ten utrzymuje się także w obecnym czasie.

Forma pełnienia służby, jaką oferują Wojska Obrony Terytorialnej, jako jedyna pozwala na zbalansowanie służby z życiem osobistym i zawodowym. Szkolenia organizowane w czasie wolnym od nauki, cieszą się dużym zainteresowaniem nie tylko wśród uczniów i studentów, ale także nauczycieli oraz rodziców, którzy korzystają z faktu, że ich pociechy w tym czasie przebywają na koloniach, obozach czy też wakacje spędzają u dziadków.

Dopasowanie terminu szkoleń do przerw w nauce nie zmienia systemu szkolenia przyjętego w WOT. Szesnastodniowe szkolenie podstawowe, które ochotnicy odbędą podczas zimowej przerwy, zwieńczy uroczysta przysięga wojskowa i tym samym zostaną żołnierzami Wojska Polskiego.

Chcesz do nas dołączyć?
Najbliższy termin wcielenia do 11 MBOT to 9 grudnia 2023 r, a następnie szkolenie podstawowe w okresie ferii od 12 do 25 lutego 2024 r. Druga możliwość to wcielenie oraz szkolenie od 10 do 25 lutego 2024 r.
• skorzystaj z pomocy dedykowanego rekrutera z Twojego powiatu: https://www.wojsko-polskie.pl/11bot/krok-po-kroku/
• możesz także złożyć wniosek w Wojskowym Centrum Rekrutacji (w Krakowie, Tarnowie, Oświęcimiu, Nowym Targu i Nowym Sączu).

*****
Wojska Obrony Terytorialnej to piąty rodzaj Sił Zbrojnych obok Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej i Wojsk Specjalnych. Utworzone zostały 1 stycznia 2017 roku. Na czas wojny głównym zadaniem WOT jest współdziałanie z wojskami operacyjnymi, natomiast w czasie pokoju – wsparcie operacji zarządzania kryzysowego, w tym przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

foto: 11 MBOT

11 MBOT

PLAKAT

blank

blank

Podobne artykuły

Back to top button