TOPTOP
KulturaPowiat Tarnowski

Zrzutka na wydanie komiksu o Witosie / „Premier Rządu 1920”

Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Wincentego Witosa w Wierzchosławicach, chcąc uczcić kolejną rocznicę bitwy warszawskiej 1920 r. pragnie wydać w sierpniu 2021 r. komiks historyczny poświęcony osobie i zasługom Wincentego Witosa w obronie Ojczyzny przed bolszewicką nawałą 1920 r.

Obecnie bardzo niewiele mówi się ,że wielka próba 1920 r. wykazała wielki patriotyzm, obywatelską postawę i bohaterstwo przede wszystkim polskich chłopów. Miarą tego bohaterstwa były tysięczne rzesze poległych, zaś symbolem patriotyzm i myślenie w kategoriach wzięcia odpowiedzialności za los państwa. Bez wątpienia to właśnie Wincenty Witos był wtedy czynnikiem spajającym naród, wszystkie jego klasy i warstwy. Ideą tego wydawnictwa ,które w warstwie plastycznej możliwie wiernie odtworzy stronę wizualną epoki, będzie jego fabuła, opierająca się w całości na faktach autentycznych, mających potwierdzenie w źródłach historycznych.

Komiks historyczny pod tytułem „Wincenty Witos. Premier Rządu 1920” będzie nie tylko nowatorskim przedsięwzięciem o charakterze historycznym, lecz i narzędziem w procesie edukacji dla młodego czytelnika. Przedsięwzięcie to nie będzie jednak możliwe bez zaangażowania w nie wielu stron. Dlatego chcieliśmy zaznaczyć, że skład i druk komiksu o nakładzie ok. 5 tys. egzemplarzy w zupełności pokryje podmiot zewnętrzny, zapewni on również pomoc merytoryczną przy opracowaniu scenariusza, co niewątpliwie nada profesjonalizm wydawnictwu.

Jedyną pozycją, którą generuje koszty po stronie stowarzyszenia jest opłata za napisanie scenariusza, który wyniesie 5 tys. zł

Za naszym pośrednictwem Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Wincentego Witosa w Wierzchosławicach chciałoby prosić o wsparcie finansowe tego przedsięwzięcia. Poniżej link do zrzutki.

Z góry serdecznie dziękujemy za wsparcie tej cennej inicjatywy!


IB / TPMWW

Pokaż więcej

Podobne artykuły

Back to top button
Rozmiar czcionki
Włącz kontrast