ADV
blank
EdukacjaWiadomości

30 tysięcy złotych dofinansowania na doposażenie świetlicy w Jaworsku

Gminie Dębno otrzymała dotację w wysokości 29 997 zł z przeznaczeniem na zakup elementów wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Jaworsku ramach konkursu pn. „Małopolskie świetlice wiejskie 2022”.

W ramach programu dofinansowanie otrzymały dotację tylko dwie gminy: Gmina Dębno (dla świetlicy w Jaworsku) oraz Gmina Szczurowa (dla świetlicy w Pojawiu).

Z pozyskanej pomocy finansowej do świetlicy wiejskiej zostanie zakupione niezbędne wyposażenie m.in. gry świetlicowe: cymbergaj, stolik szachowy, piłkarzyki, stół do tenisa z akcesoriami oraz nowe stoły konferencyjne, oprawy oświetleniowe, pralka i przenośny zestaw nagłośnieniowy z mikrofonem bezprzewodowym, które będzie służyło ogółowi społeczności lokalnej i poprawi jakość życia mieszkańców korzystających ze świetlicy, a tym samym stworzy atrakcyjniejsze warunki do rozwoju integracji społecznej międzypokoleniowej.

Konkurs „Małopolskie świetlice wiejskie 2022” to konkurs Zarządu Województwa Małopolskiego skierowany do gmin miejsko-wiejskich lub wiejskich z terenu województwa małopolskiego.

Celem konkursu jest dofinansowanie świetlic wiejskich (poprzez polepszenie warunków lokalowych, doposażenie w meble i nowoczesne sprzęty itp.), które integrują społeczność lokalną, służą zaspokajaniu społecznych i kulturalnych potrzeb mieszkańców gmin, równocześnie przyczyniając się do podniesienia atrakcyjności małopolskiej wsi, poprawy jakości życia mieszkańców oraz rozwoju regionu, gdyż aktywni obywatele tworzą kapitał społeczny, który jest bazą do pozytywnych zmian w województwie.

Gmina Dębno / IB

Obraz autorstwa gpointstudio na Freepik

blank

Podobne artykuły

Back to top button