ADV
Powiat Bocheński

3,5 mln dla powiatu na modernizację dróg

blankBlisko 3,5 mln dofinansowania otrzymał powiat bocheński z Funduszu Dróg Samorządowych. Środki zostaną przeznaczone na realizację dwóch inwestycji, przebudowę drogi powiatowej w miejscowości Rzezawa oraz w miejscowości Królówka. Wczoraj odbyła się wideokonferencja z wojewodą małopolskim Piotrem Ćwikiem podczas której poinformował o otrzymanym dofinansowaniu.

Pozyskanie tych środków jest niewątpliwym sukcesem, tym bardziej , że na realizacje tych inwestycji mieszkańcy czekali od lat, a są to ważne odcinki dróg lokalnych, które odgrywają znaczącą rolę w systemie komunikacyjnym powiatu bocheńskiego. Dziękuję Pani Burmistrz Małgorzacie Więckowskiej i Panu Wójtowi Mariuszowi Palejowi za wsparcie finansowe tych zadań – mówi Adam Korta, starosta bocheński.

Zakres robót w Królówce dotyczy dwóch odcinków. Pierwszy obejmuje budowę nowego chodnika wraz z kolektorem kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego oraz wykonanie nowej nawierzchni na całej szerokości jezdni z poszerzeniem jej do 6m. Ponieważ inwestycja jest realizowana w cyklu dwuletnim, to w bieżącym roku planowane jest wykonanie kanalizacji deszczowej oraz częściowe wykonanie chodnika, natomiast pozostałe roboty wykonane zostaną 2021r.

Zakres robót na drugiej części inwestycji, przewiduje dokończenie budowy chodnika  wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej, lamp oświetlenia solarnego przy Gackowych Potokach, oświetlenia aktywnego wyniesionego przejścia dla pieszych w rejonie szkoły i wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej. Całość robót na odcinku drugim jest przewidziana do wykonania w 2020 roku.

Druga inwestycja dotyczy przebudowy ulicy Pacynkowej w Rzezawie. Powstanie tam chodnik który będzie zlokalizowany po prawej stronie drogi powiatowej w miejscu istniejącego pobocza i rowu, który zostanie zastąpiony kolektorem. Pobocza zostaną umocnione kruszywem kamiennym wraz ze skropieniem emulsją asfaltową. Planowany termin zakończenia prac przypada na koniec listopada 2020r.

Otrzymane dofinansowanie stanowi 50 % kosztów kwalifikowanych.

sp

blank

Podobne artykuły

Back to top button