Materiały sponsorowaneWiadomości

Informator Brzeski pomaga absolwentom szkół podstawowych w wyborze szkoły

Wychodząc naprzeciw Waszym oczekiwaniom zostanie zaprezentowana szczegółowa oferta szkół oraz placówek oświatowych Powiatu Brzeskiego.

Mamy nadzieję, iż będzie ona pomocna w podjęciu właściwej decyzji przy wyborze kierunku kształcenia.

W dniu dzisiejszym przedstawiamy:

Zespół Szkół w Szczurowej
32-820 Szczurowa, ul. Rynek 14, tel./fax 14 671 49 39, www.zsszczurowa.edu.pl, e-mail: zs.szczurowa@poczta.fm

Typy Szkół:

TECHNIKUM – 5 letnie
BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA – 3 letnia

TECHNIKUM
5 letnie – dla młodzieży, na podbudowie programowej szkoły podstawowej

TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI

Przedmioty rozszerzone: język angielski.

Zakres kompetencji zawodowych absolwenta: projektowanie imprez i usług turystycznych, zamawianie imprez i usług turystycznych, prowadzenie informacji turystycznej, obsługa klientów korzystających z usług turystycznych, rozliczanie usług i imprez turystycznych.

Praktyka
Uczniowie kształcący się w zawodzie technik obsługi turystycznej odbywają 8-tygodniową praktykę w przedsiębiorstwach turystycznych, biurach podróży, hotelach.

Perspektywy rozwoju zawodowego ucznia: kurs kelnerski, prawo jazdy kat. B.

Możliwości w zakresie zatrudnienia
Technik obsługi turystycznej może być zatrudniony w biurach podróży, punktach informacji turystycznej, stowarzyszeniach i innych organizacjach zajmujących się wspieraniem i rozwojem turystyki, jako pilot wycieczek i przewodnik turystyczny.

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

3 letnia – dla absolwentów szkoły podstawowej

WIELOZAWODOWA dla młodocianych pracowników

Zajęcia teoretyczne zawodowe realizowane są w systemie kursowym, zajęcia praktyczne u pracodawcy.

Uczniowie kształcą się w następujących zawodach: sprzedawca, betoniarz-zbrojarz, murarz- tynkarz, kucharz, piekarz, monter sieci i instalacji sanitarnych, blacharz samochodowy, fryzjer, elektryk, wędliniarz, stolarz, posadzkarz.

UWAGA! Uczniowie, którzy chcieliby kształcić się w innym zawodzie, niż wymienione powyżej mogą uczyć się w szkole a praktykę odbywać w wybranej przez siebie firmie.

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE – dla dorosłych:

– PROWADZENIE SPRZEDAŻY

Kwalifikacyjny kurs zawodowy, to bezpłatna forma kształcenia, adresowana do osób dorosłych (legitymujących się świadectwem ukończenia: szkoły podstawowej, gimnazjum, zasadniczej szkoły zawodowej, szkoły średniej lub dyplomem ukończenia szkoły wyższej), zainteresowanych uzyskaniem lub uzupełnianiem konkretnej wiedzy i umiejętności. Elastyczny system kształcenia, umożliwiający w systemie zaocznym (w czasie 1,5 roku – soboty, niedziele) przygotowanie się do pracy na stanowisku wymagającym określonych kwalifikacji. Uczestnik kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego, umożliwiające przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

Perspektywy rozwoju zawodowego: kurs kelnerski, operatora wózka widłowego.

IB

Pokaż więcej

Podobne artykuły

Back to top button
Rozmiar czcionki
Włącz kontrast