ADV
1
Powiat BocheńskiWiadomości
Trending

4 miliony na stabilizację osuwisk

W Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie Starosta Bocheński Adam Korta wraz z Rafałem Rudką członkiem Zarządu Powiatu podpisali umowę z Ryszardem Pagaczem I wicewojewodą małopolski na podstawie której przyznano środki z rezerwy celowej w wysokości blisko 4 milionów złotych m.in. na stabilizację osuwiska w Łomnej.

Dzięki pozyskanym środkom ustabilizowane zostanie osuwisko w Łomnej, co jest niezwykle istotne, dla użytkowników drogi powiatowej Nowy Wiśnicz – Chronów. Prace obejmą zabezpieczenie konstrukcyjne korpusu drogi wraz z odwodnieniem osuwiska i drogi, odbudowę drogi, przebudowę sieci elektroenergetycznej oświetleniowej oraz przełożenie sieci telekomunikacyjnej.

Powstanie także dokumentacja projektowa związana z zabezpieczeniem osuwiska w Kierlikówce i Stradomce, a także dokumentacja geologiczno-inżynierska na zabezpieczenie osuwiska w Bełdnie.

Otrzymaliśmy środki na bardzo ważne zadanie. Stabilizacja osuwiska w Łomnej wskazywana była przez mieszkańców jako bardzo istotna. Walka z osuwiskami to proces długotrwały i cykliczny. Dzięki działaniom Zarządu Powiatu i pozyskiwaniu środków zewnętrznych udaje się sukcesywnie przeprowadzać kolejne inwestycje — mówił Starosta Bocheński Adam Korta.

Na realizację tych działań Powiat Bocheński otrzymał dotację w wysokości 3,756 miliona złotych. Warto zaznaczyć, że Wojewoda przyznał dotacje 12 podmiotom na łączną kwotę ponad 8 milionów złotych, z czego prawie 47 % środków trafiła do Powiatu Bocheńskiego.

IB

Podobne artykuły

Back to top button