ADV
Powiat BocheńskiWiadomości
Trending

4,5 mln złotych dla powiatu z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Celem Rządowego Programu Odbudowy Zabytków jest wsparcie samorządów w poprawie stanu, odbudowie i remontach obiektów zabytkowych, przyczyniając się tym samym do uchronienia ich przed degradacją i niszczeniem. Powiat bocheński uzyskał dofinansowanie w wysokości 4,5 mln złotych na trzy odrębne zadania.

  1. Prace konserwatorskie zabezpieczające budynki Zespołu Dworskiego w Ostrowie Szlacheckim – etap I – dofinansowano w kwocie 3 430 000 zł
  2. Remont konserwatorski kaplicy Matki Boskiej Bocheńskiej z Bazyliki Mniejszej pw. św. Mikołaja Biskupa w Bochni – dofinansowano w kwocie 499 800 zł
  3. Konserwacja techniczna i estetyczna nawarstwień malarskich w prezbiterium kościoła pw. św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Pogwizdowie- dofinansowano w kwocie 539 000 zł

To rekordowa dotacja jeśli chodzi o pieniądze pozyskane przez Powiat Bocheński z przeznaczeniem na działania związane z pracami przy zabytkowej architekturze. Jest to bardzo ważne wsparcie dla właścicieli obiektów, które ze względu na swoją wartość historyczną wymagają kosztownych i szeroko zakrojonych prac. Jednocześnie z  tego miejsca chciałbym podziękować pracownikom Wydziału Rozwoju Powiatu i Inwestycji za bardzo dobrze przygotowane wnioski co potwierdza wysokość przyznanej dotacji” – mówi starosta Adam Korta

sp

Podobne artykuły

Back to top button