ADV
EdukacjaMateriały sponsorowaneWiadomości
Trending

Rekrutacja na kierunek lekarski!

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu, która od października stanie się Akademią Nauk Stosowanych w Nowym Targu, uzyskała pozytywną decyzję Ministra Edukacji i Nauki na prowadzenie od nowego roku akademickiego 2023/2024, na utworzenie jednolitych studiów magisterskich o profilu ogólnoakademickim na kierunku lekarskim.

Rekrutacja już się rozpoczęła!

Kierunek lekarski to jeden z najpopularniejszych kierunków wybieranych przez absolwentów szkół średnich. Na kierunku tym, jak wynika z danych uczelni wyższych, zawsze występuje bardzo duża konkurencja. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku pracy i potrzebom studentów, Uczelnia podjęła, jak się okazało skuteczne działania, aby dostosować się do panujących trendów oraz zapotrzebowania rynku.

Uczelnia od początku swojego istnienia, kształci studentów na kierunkach okołomedycznych: pielęgniarstwo, fizjoterapia oraz ratownictwo medyczne.

Od października br. oferta edukacyjna Podhalańskiej Uczelni zostanie wzbogacona o kierunek lekarski.

Studia na kierunku można podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) na poziomie jednolitych studiów magisterskich, 6-ścio letnich. Po ukończeniu studiów absolwent uzyska tytuł zawodowy: lekarz.

Celem kształcenia, na kierunku lekarskim, jest przygotowanie absolwenta do wykonywania zawodu lekarza, który jest samodzielnym zawodem medycznym polegającym m.in. na planowaniu i realizacji kompleksowej opieki nad osobą objętą opieką medyczną poprzez badanie stanu zdrowia,  rozpoznanie choroby, leczenie, rehabilitację oraz profilaktykę.

Absolwent kierunku lekarskiego będzie posiadał wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne i zawodowe niezbędne  do wykonywania zawodu lekarza, który  polega na udzielaniu przez osobę posiadającą wymagane kwalifikacje, potwierdzone odpowiednimi dokumentami, świadczeń zdrowotnych, w szczególności: badaniu stanu zdrowia, rozpoznawaniu chorób i zapobieganiu im, leczeniu i rehabilitacji chorych, udzielaniu porad lekarskich, wydawaniu opinii i orzeczeń lekarskich.

Absolwenci nowych kierunków zasilą rynek pracowników o wysokich kwalifikacjach i przygotowanych do wykonywania zawodu w regionie Podhala, na terenie Małopolski.

Mamy to!!!

Rekrutacja już się rozpoczęła.

Rozpocznij studia w Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu,
zostań Absolwentem Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Targu!

Masz pytania? Nie czekaj, przyjdź, zadzwoń!

Dział Nauczania: 18 26 10 702, 18 26 10 712, 18 26 10 740 lub dn@ppuz.edu.pl

Więcej: ppuz.edu.pl <==

Czekamy na Ciebie!

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu

Podobne artykuły

Back to top button