ADV
Powiat BocheńskiWiadomości
Trending

6 mln zł na inwestycje wodociągowe i kanalizacyjne w Łapanowie i Trzcianie

Dzięki wsparciu ze środków europejskich, na terenie gmin Łapanów i Trzciana zostaną zrealizowane projekty z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. Umowy w tej sprawie przekazał wójtom gmin wicemarszałek Józef Gawron.

W gminie Łapanów przyznane dofinansowanie umożliwi przebudowę odcinka sieci wodociągowej wraz z budową przepompowni w miejscowościach Chrostowa, Kamyk i Kobylec. Projekt przewiduje także rozbudowę sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej w miejscowości Chrostowa – odcinek I. Wsparcie finansowe dla tego przedsięwzięcia to ponad 3 mln zł. W przypadku gminy Trzciana, wsparcie ze środków unijnych pozwoli na rozbudowę infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej. Przyznane dofinansowanie to ponad 3 mln zł.

Dokładamy wszelkich starań, by maksymalnie wykorzystać środki unijne, jakimi dysponuje Małopolska. Przekazane dziś umowy są tego doskonałym przykładem. Dzięki oszczędnościom, jakie powstały po przeprowadzonych przez beneficjentów postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, możemy teraz udzielić dofinansowania na projekty z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, które wcześniej trafiły na listę „oczekujących”. Łączna kwota wsparcia przyznanego gminom Łapanów i Trzciana to ponad 6 mln zł – mówi wicemarszałek Józef Gawron.

Umowy na realizację projektów odebrali z rąk wicemarszałka Józefa Gawrona wójt gminy Trzciana Cezary Stawarz oraz wójt Gminy Łapanów Andrzej Śliwa.

Projekty z listy „oczekujących”, których dotyczą przekazane dziś umowy, zostały złożone w ramach III naboru wniosków o przyznanie pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Samorząd Województwa Małopolskiego na realizację operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w okresie programowania PROW na lata 2014-2020 dysponował łącznie środkami finansowymi w wysokości ponad 34,5 mln euro, zgodnie z obowiązującym kursem euro z dnia 30 stycznia 2024 r. – 4,3618 zł, tj. ponad 150 mln zł. Dotychczas zawarto 43 umowy przyznania pomocy na łączną wnioskowaną kwotę pomocy w wysokości ponad 122 mln zł. W związku z powyższym oraz powstałymi oszczędnościami po przeprowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego przez beneficjentów możliwe było zweryfikowanie kolejnych wniosków o przyznanie pomocy.

malopolska.pl

Podobne artykuły

Back to top button