ADV
blank
EdukacjaWiadomości

Bielcza. Są powody do radości. Jest nowy plac zabaw!

W czwartek 15 czerwca 2023r. oficjalnie otwarto plac zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bielczy. Zakres inwestycji obejmował budowę i montaż urządzeń zabawowych oraz pozostałych elementów małej architektury, utwardzenie terenu (ciągi komunikacyjne piesze z kostki brukowej), instalację bezpiecznych nawierzchni i ogrodzenia systemowego oraz nasadzenia zieleni. Wykonawcą zadania była firma ARGON Klaudiusz Półtorak z Przemyśla. Koszt realizacji zamknął się kwotą 348 374,84 złotych, a na jej realizację gmina Borzęcin pozyskała dofinansowanie w kwocie 190 tysięcy 11 złotych za pośrednictwem LGD „Kwartet na Przedgórzu”, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Prowadząca spotkanie dyrektor szkoły, Magdalena Kawa, podziękowała wójtowi Januszowi Kwaśniakowi oraz przybyłym gościom za ogromny trud, jaki włożyli w pozyskanie środków i realizację inwestycji. Zapewniła również, iż powstały plac, dzięki bogatemu wyposażeniu i pięknemu wyglądowi, będzie zachęcał dzieci do częstego przebywania na świeżym powietrzu oraz zabaw z rówieśnikami, a tym samym przyczyni się do rozwijania sprawności ruchowych, intelektualnych, a także kompetencji społecznych uczniów.

Wójt Kwaśniak podkreślił walory zabawowe i edukacyjne obiektu. W imieniu samorządu podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do zrealizowania inwestycji, a dzieciom oraz mieszkańcom Bielczy życzył wiele radości płynącej z korzystania z nowego placu, który w założeniu jest miejscem dostępnym dla każdego.

Prezes Stowarzyszenia „Kwartet na Przedgórzu” Piotr Kania wyraził nadzieję, że wzorem placu zabaw w Borzęcinie – którego budowę LGD dofinansowało kilka lat temu i wielu podobnych tego typu obiektów na terenie Kwartetu, również nowo zrealizowana inwestycja w Bielczy stanie się miejscem spotkań dla całych rodzin.

Specjalny, okolicznościowy list gratulacyjny na ręce organizatorów przesłał Poseł Norbert Kaczmarczyk, który nie mógł wziąć udziału w wydarzeniu za względu na posiedzenie Sejmu RP.

Warto wspomnieć także o okolicznościowych występach artystycznych uczniów bieleckiego zespołu szkół, które spotkały się z dużym uznaniem i licznymi pochwałami ze strony przybyłych gości.

Zwieńczeniem uroczystości, a zarazem jej najpiękniejszym punktem był moment otwarcia placu zabaw oraz radość widoczna na twarzach dzieci. Ich entuzjazm i okrzyki zachwytu wywołały uśmiechy na twarzach gości, którzy w tym momencie zyskali pewność, że ich wysiłki nie poszły na marne. Kolejny raz potwierdziły się słowa wybitnego pedagoga, Janusza Korczaka: „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”.

(mk, pio)

blank

Podobne artykuły

Back to top button