ADV
Powiat BocheńskiWiadomości
Trending

Blisko 11,2 mln zł wsparcia dla samorządów z powiatu bocheńskiego / zdjęcia

Podczas spotkania w tarnowskiej  delegaturze Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar podpisał umowy z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego z powiatów: bocheńskiego, brzeskiego, dąbrowskiego, tarnowskiego i miasta Tarnowa.

– To dla mnie wielki zaszczyt móc się z Państwem spotkać w tej auli noszącej imię Wiesława Wody. Znałem go osobiście. Jest dla mnie wzorem człowieka dialogu, nastawionego na budowanie mostów, a nie na wznoszenie murów. Także mnie ta idea jest bliska – mówi wojewoda Krzysztof Jan Klęczar.

W powiecie bocheńskim, w miejscowości Żegocina, dzięki przyznanemu dofinansowaniu zostanie przebudowana droga gminna prowadząca do ośrodka zdrowia. Taka inwestycja dobrze obrazuje wymierne korzyści, które podnoszą komfort codziennego funkcjonowania mieszkańców – mówi wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar.

Łącznie do jednostek samorządu terytorialnego z powiatu bocheńskiego trafi niemal 11,2 mln zł. To środki, które przyznane zostały pięciu samorządom i obejmują realizację 10 zadań.

Największym beneficjentem jest powiat bocheński, który zrealizuje trzy inwestycje:

  • rozbudowę drogi powiatowej 2086K w miejscowości Bochnia – wsparcie finansowe w wysokości 1 044 150zł;
  • rozbudowę drogi powiatowej nr 2094K w miejscowościach Bratucice i Okulice – wsparcie finansowe w wysokości 1 243 474 zł;
  • rozbudowę drogi powiatowej nr 1444K w miejscowościach Olchawa – wsparcie finansowe w wysokości – 4 178 575 zł.

Tym samym całość przyznanego dofinansowania dla powiatu bocheńskiego wynosi niemal 6,5 mln zł.

Pozostałe zadania zrealizują cztery gminy. Są to:

  • zadanie gminy Bochnia pn. „Przebudowa drogi gminnej 580816K w miejscowości Stanisławice” – wsparcie finansowe w wysokości 2 423 591,20 zł;
  • zadania gminy Łapanów pn. „Remont drogi gminnej nr 580223K w miejscowości Ubrzeż” – wsparcie finansowe w wysokości 809 414 zł oraz zadanie pn. „Remont drogi gminnej nr 580201K w miejscowości Łapanów” – wsparcie finansowe w wysokości 301 379 zł (łączna wartość dofinansowania dla gminy Łapanów: ponad 1,1 mln zł);
  • zadania gminy Trzciana pn. „Remont drogi gminnej 580593K Kierlikówka – Rdzawa I w miejscowości Kierlikówka” – wsparcie finansowe w wysokości 631 481 zł oraz pn. „Remont drogi gminnej 580589K Kierlikówka – Pod Kościół w miejscowości Kierlikówka” – wsparcie finansowe w wysokości 137 208 zł (łączna wartość dofinansowania dla gminy Trzciana: prawie 770 tys. zł);
  •  zadania gminy Żegocina pn. „Przebudowa drogi gminnej nr K580415 Żegocina – Ośrodek Zdrowia w miejscowości Żegocina” – wsparcie finansowe w wysokości 112 008 zł oraz zadanie pn. „Remont drogi gminnej K580402 w miejscowości Żegocina” – ze wsparciem w wysokości 311 737 zł (łączna wartość dofinansowania dla gminy Żegocina: prawie 424 tys. zł).

Łącznie w powiecie bocheńskim rozbudowie, przebudowie i remontowi poddanych zostanie prawie 6,4 km dróg.

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

Fot. Maciej Mazur

Podobne artykuły

Back to top button