ADV
Wiadomości

Bodypletyzmograf już w brzeskim szpitalu / zdjęcia

Oddział Chorób Płuc wzbogacił się o nowy sprzęt w postaci bodylpletyzmografu – aparatu wykorzystywanego do pogłębionej diagnostyki płuc. Pacjenci brzeskiego szpitala mogą wykonywać to badanie w Pracowni Spirometrii.
Bodypletyzmografia płuc przypomina nieco spirometrię, jednak pozwala na dokładniejszą analizę pojemności płuc.

Samo badanie polega na oddychaniu w szczelnej kabinie i dostarcza kompletu informacji o czynności płuc. Badanie to mierzy opory w drogach oddechowych (bez nasilonego wydechu) i całkowitą pojemność płuc (z objętością zalegającą włącznie).

Lekarz wydaje skierowanie na bodypletyzmografię, kiedy podejrzewa zaburzenia pracy płuc lub układu krwionośnego. Przede wszystkim należy je wykonać, kiedy pacjent ma problemy z wykonaniem prawidłowego wdechu i wydechu. Badanie przeprowadza się także u pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP), jeśli wynik spirometrii zasugerował istnienie zmian restrykcyjnych wewnątrz płuc. Badanie to umożliwia ocenę stanu płuc również u pacjentów po przebytej infekcji Covid-19.

W schorzeniach dróg oddechowych może dochodzić do zwłóknienia płuc, które jest związane z zaburzeniami wentylacyjnymi płuc i niewydolnością oddechową. Bodypletyzmografia i badanie pojemności dyfuzyjnej płuc daje możliwość zróżnicowania zaburzeń wentylacyjnych (obturacje/restrykcje), a dzięki temu wdrożenia najskuteczniejszego leczenia.

Bodypletyzmograf dla naszego Szpitala został zakupiony w ramach umowy zawartej z Wojewodą Małopolskim przekazującej fundusze na zakup aparatury i sprzętu medycznego w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

SPZOZ Brzesko

Podobne artykuły

Back to top button