ADV
KulturaWiadomości

Borzęcin. W trosce o poszanowanie dziedzictwa

Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie wyposażył magazyn strojów ludowych Zespołu Pieśni i Tańca „Borzęcanie”. Zakupiono regały i pojemniki, które pozwolą na lepsze przechowywanie elementów wyposażenia Zespołu. Wartość zadania to kwota 6 472,12 zł, z czego dofinansowanie w ramach grantu realizowanego za pośrednictwem Stowarzyszenia Kwartet na Przedgórzu wyniosło 5 261 zł. Pozostała kwota została sfinansowana ze środków własnych GOK Borzęcin.

Jak przyznaje Piotr Kania z GOK Borzęcin, istniejące do tej pory w tym zakresie rozwiązania były niewystarczające.

– Zespół ma na wyposażeniu ponad 80 kompletów strojów ludowych krakowskich, lubelskich i rzeszowskich oraz prawie 50 par butów, które przechowywane były w kilku pomieszczeniach, szafach i szafkach. Dzięki realizacji projektu wszystkie elementy stroju ludowego przechowywane będą w jednym miejscu.

Zaadaptowaliśmy na ten cel dwa pomieszczenia odpowiednio je doposażając. Stroje ludowe oprócz wartości materialnej stanowią dziedzictwo kulturowe regionu. Realizacja zadania pozwoli nam zadbać o właściwe poszanowanie jednego i drugiego.

Działalność funkcjonującego przy naszej placówce od 2001 roku Zespołu Pieśni Tańca „Borzęcanie” w grupach młodszych i starszych daje możliwość kultywowania obrzędów, utrwalania tradycji, zwyczajów i tańców ludowych stanowiących o kulturze lokalnej i regionalnej.

(h)

Podobne artykuły

Back to top button