ADV
Wiadomości

Borzęcin. Zmodernizowano drogi transportu rolnego

W gminie Borzęcin zakończono realizację projektu pn. „Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych”. W ramach inwestycji wyremontowano siedem odcinków dróg transportu rolnego w miejscowościach: Bielcza, Borzęcin Dolny, Borzęcin Górny, Łęki, Przyborów i Waryś. Całkowity koszt realizacji zadania zamknął się kwotą 379 524 złotych, z czego 185 000 złotych stanowi dotacja pozyskana przez gminę Borzęcin z budżetu Województwa Małopolskiego.

Galeria zdjęć <==

– Prace realizowano w dwóch technologiach. Na trzech drogach wykonano nawierzchnię bitumiczną, a na czterech z klińca kamiennego. Wykonanie nawierzchni poprzedzały roboty związane z przygotowaniem podbudowy. Na odcinkach dróg, na których położono nawierzchnię bitumiczną wyrównano także pobocza – mówi Agnieszka Piekarska, inspektor ds. drogownictwa w Urzędzie Gminy Borzęcin.

– Modernizacja dróg transportu rolnego jest ważnym zadaniem, które w znaczący sposób wpływa na poprawę infrastruktury wykorzystywanej przez rolników dojeżdżających do pól. Samorząd gminy Borzęcin rokrocznie w budżecie zabezpiecza środki na ten cel i efektywnie pozyskuje środki zewnętrzne na wykonanie kolejnych zadań – mówi Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin. – Nie bez znaczenia, jest w tym przypadku aktywność mieszkańców poszczególnych sołectw, którzy w ramach Funduszu Sołeckiego mogą zabezpieczyć środki na wkład własny, wskazując konkretne odcinki do realizacji. Te zadania traktowane są wówczas priorytetowo – dodaje.

Jak zapowiada wójt gminy Borzęcin, w projekcie budżetu na 2023 rok zaplanowane zostaną środki na realizację modernizacji kolejnych odcinków dróg.

borzecin.pl

blank

Podobne artykuły

Back to top button