ADV
KulturaWiadomości
Trending

Brzesko / Koncert w 10 rocznicę nadania imienia płk. Józefa Koczwary dla 1 batalionu czołgów z Żurawicy

W niedzielę 20 czerwca 2021 r. z okazji 10 rocznicy nadania imienia płk. Józefa Koczwary dla 1 batalionu czołgów z Żurawicy w auli Regionalnego Centrum Kulturalno Bibliotecznego w Brzesku odbył się koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojskowego Polskiego. Zgromadzona publiczność mogła usłyszeć najpiękniejsze polskie pieśni patriotyczne i wojskowe w wykonaniu orkiestry koncertowej oraz solistów.

Ich występ był gorąco oklaskiwany przez publiczność. Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego jest największą instytucją artystyczną w Wojsku Polskim, a jego występy uświetniają uroczystości państwowe i wojskowe w całej Polsce.

Organizatorami koncertu byli: Dowódca I Batalionu Czołgów ppłk Rafał Kluz, Ewa Chmielarz Żwawa z rodziny patrona płk Józefa Koczwary oraz władze samorządowe Gminy Brzesko.

– Koncert ten był upamiętnieniem osoby płk Józefa Koczwary, który walczył o wolność i niepodległość. Dziękuję Panu Dowódcy ppłk Rafałowi Kluzowi za zorganizowanie tego koncertu oraz za pielęgnowanie pamięci o Pułkowniku.

Oczywiście już teraz zapraszam na główną uroczystość 10-lecia nadania imienia Batalionowi, która odbędzie w sierpniu w Mokrzyskach – mówi Ewa Chmielarz Żwawa przedstawicielka rodziny pułkownika Józefa Koczwary, a równocześnie radna Rady Miejskiej w Brzesku.

10 lat temu – 20 czerwca 2011 Minister Obrony Narodowej nadał imię płk. Józefa Koczwary 1 batalionowi czołgów z Żurawicy. 24 września 2011 na terenie GOSiR-u i boiska LKS Strażak w Mokrzyskach odbyły się uroczystości związane z nadaniem 1 batalionowi czołgów 21. Brygady Strzelców Podhalańskich z Żurawicy imienia płk Józefa Koczwary. Była to podniosła uroczystość patriotyczna połączona z piknikiem wojskowym.

A jak wyglądała uroczystość nadania 1 batalionowi czołgów 21. Brygady Strzelców Podhalańskich z Żurawicy imienia płk Józefa Koczwary? Pisaliśmy o tym w 2011 r. w materiale: Sobotnie uroczystości w Mokrzyskach <==

Płk Józef KOCZWARA – urodził się 16 marca 1889 r. w Mokrzyskach koło Brzeska. W młodości członek organizacji niepodległościowych. Jako żołnierz Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego brał udział we wszystkich działaniach bojowych legionów.

Z chwilą odzyskania przez Polskę niepodległości w listopadzie 1918 r., wrócił pod polskie sztandary i natychmiast wstąpił do 11 Pułku Ułanów Legionowych. Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej, podczas której został ciężko ranny. Za męstwo otrzymał Order Virtuti Militari V klasy i Krzyż Walecznych. W 1919r. ukończył Oficerską Szkołę Jazdy w Warszawie, po czym w latach 1919 – 1931 pełnił obowiązki w różnych pododdziałach kawalerii armii II RP. 8 lipca 1931r. Józef Koczwara objął dowództwo 2 Pułku Pancernego (przemianowanego później na 2 Batalion Czołgów i Samochodów Pancernych) w Żurawicy, którym dowodził do 7 czerwca 1934r. W maju 1936r. został pułkownikiem i dowódcą Broni Pancernych; od 1 maja 1937 r. do wybuchu wojny dowodził 1 Grupą Pancerną.

Wziął czynny udział w wojnie obronnej 1939 roku jako dowódca Broni Pancernych odwodowej Armii „Prusy”. Po rozbiciu Armii „ Prusy” w rejonie Piotrkowa Trybunalskiego i Tomaszowa Mazowieckiego oraz Iłży, płk Koczwara wraz z innymi żołnierzami z rozbitych jednostek, przedostał się na Węgry, gdzie 19 września został internowany w miejscowości Eger. Po ucieczce z internowania w lipcu 1941 roku powrócił do okupowanej Warszawy, gdzie włączył się w nurt pracy konspiracyjnej. Od sierpnia 1941 r. pełnił funkcję inspektora Komendy Głównej ZWZ-AK, a od 2 września 1943 r., po aresztowaniu ppłk Władysława Galicy, został Inspektorem Głównym Wojskowej Służby Ochrony Powstania w Komendzie Głównej AK, pod pseudonimem „Zbigniew”. Po upadku Powstania Warszawskiego dostał się do niewoli niemieckiej, przebywając kolejno w obozie Lamsdorf (Łambinowice), a od października 1944 r. w Oflagu Waldenberg II (Dobiegniew), z którego został zwolniony w styczniu 1945 r.

W 1958 r. przeszedł na emeryturę. Zmarł 6 lutego 1978 r., pochowany został na cmentarzu w Szczepanowie. 20 czerwca 2011 Minister Obrony Narodowej nadał imię płk. Józefa Koczwary 1 batalionowi czołgów z Żurawicy. Natomiast 24 września 2011 w Mokrzyskach odbyła się ceremonia nadania imienia dla jednostki z Żurawicy.

foto: Bogusław Hajduk

IB

Galeria zdjęć 

blank

Podobne artykuły

Back to top button