ADV
Wiadomości
Trending

Brzesko na przemytniczym szlaku. Zatrzymano nielegalnych migrantów

W ubiegłą środę funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Brzesku przekazali do dyspozycji Placówki Straży Granicznej w Tarnowie zatrzymanych 2 obywateli Turcji i 1 obywatela Ukrainy. Cudzoziemcy zostali zatrzymali przez policjantów podczas rutynowej kontroli drogowej w centrum miasta.

Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Brzesku w nocy z 23/24 listopada 2021 r w centrum miasta zatrzymali opla astrę do kontroli drogowej. Okazało się, że pasażerami auta było dwóch mężczyzn w wieku 22 i 21 lat, którzy legitymowali się paszportami tureckimi. Kierowcą samochodu był z kolei 25-letni Ukrainiec, który podczas kontroli wykazywał się dużym zdenerwowaniem. Nie potrafił w logiczny sposób wytłumaczyć kim są pasażerowie oraz gdzie ich przewozi. Pasażerowie opla zostali zatrzymani wobec podejrzeń nielegalnego przekroczenia granicy podobnie jak zarówno kierowca podejrzewany o ułatwienie im tego. Zatrzymani mężczyźni zostali przekazani funkcjonariuszom Straży Granicznej.

Funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej w Tarnowie przeprowadzili wobec cudzoziemców kontrolę legalności pobytu na terytorium RP. Stwierdzono, że przebywają oni na terytorium Polski bez wymaganych dokumentów. Ponadto ich dane figurowały w bazach do celów odmowy wjazdu oraz w wykazie cudzoziemców, których pobyt w Polsce jest niepożądany. Ustalono także, że obywatele Turcji otrzymali wcześniej postanowienia o opuszczeniu terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z orzeczonym zakazem wjazdu na terytorium Polski i innych państw obszaru Schengen na okres 3 lat.

Cudzoziemcy oświadczyli, że Turcję opuścili około miesiąc temu. Granicę polską przekroczyli nielegalnie w nieznanym im miejscu. Następnie udali się do Warszawy, a stamtąd samochodem, którego kierowcą był obywatel Ukrainy dojechali do Brzeska.

W związku z tym, że zaszły przesłanki do wydania obywatelom Turcji decyzji o zobowiązaniu do powrotu, Sąd Rejonowy w Brzesku – na wniosek Komendanta Placówki SG w Tarnowie – wydał postanowienie o umieszczeniu obywateli Turcji w Areszcie dla Cudzoziemców w Przemyślu na okres 3 miesięcy, gdzie oczekiwać będą na dalsze czynności związane z powrotem do kraju pochodzenia.

Konsekwencje nie ominęły również obywatela Ukrainy, przewożącego migrantów. Został mu przedstawiony zarzut ułatwiana cudzoziemcom pobytu na terytorium Polski, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Mężczyźnie grozi kara pozbawienia wolności do lat 5. Ponadto Komendant Placówki SG w Tarnowie wydał decyzję o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu z orzeczonym zakazem wjazdu na terytorium RP i innych państw obszaru Schengen przez okres 5 lat, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Cudzoziemiec został doprowadzony przez funkcjonariuszy SG do przejścia granicznego w Medyce, celem przymusowego wykonania decyzji.


Foto: KPP Brzesko i Placówka SG w Tarnowie
Tekst: Małopolska Policja i KaOSG

Galeria zdjęć

blank

Podobne artykuły

Back to top button