ADV
Wiadomości

Brzesko. Nie zostawiamy potrzebujących swojemu losowi

Mieszkańcy, instytucje samorządowe, firmy oraz stowarzyszenia w gminie Brzesko w tym trudnym dla nas wszystkich czasie nie pozostają obojętne na los i wezwania do pomocy tym najbardziej jej potrzebującym.

Aby sprostać wyzwaniom czasu epidemii, a także  oczekiwaniom mieszkańców podejmujemy szereg autonomicznych działań ochronnych, szczególnie mam tu na myśli osoby starsze, samotne i objęte opieką naszego MOPS-u. Na bieżąco  współpracujemy z Policją, Strażą, Sanepidem i Urzędem Wojewódzkim, wdrażając wytyczne i rozporządzenia. Reagujemy na każde zgłoszenie w sposób indywidualny- mówi burmistrz Brzeska Tomasz Latocha.  

Z programu operacyjnego „Pomoc Żywnościowa 2014-2020” wydano ponad 1000 paczek  dla 412 rodzin z terenu gminy Brzesko.  Opiekunki środowiskowe z brzeskiego MOPS-u  na bieżąco pracują w terenie, świadcząc pomoc 53 osobom, głównie samotnym i chorym. Mając na uwadze sytuację osób bezdomnych, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzesku postanowiła, że  noclegownia dla bezdomnych mężczyzn znajdująca się w Brzesku przy ul. Cegielnianej będzie czynna całodobowo, aż do odwołania. Jednocześnie zabezpieczono środki czystości, do dezynfekcji oraz żywność dla korzystających z noclegowni. Również pracownicy MOPS są zaopatrzeni w środki ochrony osobistej.

Pracownicy socjalni na bieżąco monitorują sytuację. Według zgłaszanych potrzeb realizujemy również niezbędne recepty osobom chorym,  zachowana jest ciągłość wypłat bieżących świadczeń wynikających z przepisów dotyczących pomocy społecznej jak i świadczeń rodzinnych oraz wychowawczych. Uruchomiliśmy w naszej siedzibie  dyżur w godzinach od 15.30 do 19.00 – mówi dyrektor MOPS-u  Bogusława Czyżycka-Paryło – Organizujemy również zbiórkę żywności i środków czystości, która trafi do osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych. Jeśli chcecie Państwo okazać swoją życzliwość, a tym samym wesprzeć nasze działania, zachęcamy wszystkich, zarówno osoby prywatne jak i lokalnych przedsiębiorców do włączenia się do akcji. Bardzo liczymy na Państwa pomoc”- dodaje dyrektorka brzeskiego MOPS-u.  

Dary można dostarczać do siedziby ośrodka przy ul. Mickiewicza 21 w godz. od 10.00 – 14.00. Kolejnym, znakomitym w tych trudnych dla nas wszystkich czasach, przykładem więzi pokoleniowych i międzyludzkich jest akcja w ramach której harcerze ze Szczepu Czarnego z Jadownik oferują pomoc w zakupach produktów spożywczych, leków, opieki nad dziećmi pracowników służby zdrowia czy wyprowadzaniu piesków na spacer. Koordynatorem tej akcji na terenie gminy Brzesko jest radny miejski, a zarazem komendant Hufca ZHP Brzesko dh Bartłomiej Turlej, który deklaruje, że  każdy potrzebujący wsparcia może zadzwonić pod numer telefonu 697-725-241 lub napisać maila na adres bartłomiej.turlej@zhp.net.pl, a pełnoletni harcerze  na pewno pomogą. Również brzeski Caritas, jak zwykle nie pozostaje  obojętny na los potrzebujących. W sklepach na trenie gminy Brzesko do ustawionych tam wózków można wkładać artykuły spożywcze oraz chemię gospodarczą, które to produkty wypełnią  świąteczne paczki dla mniej zamożnych osób i rodzin.

IB

Fot. Maciej Mazur

Podobne artykuły

Back to top button