ADV
Sport

Brzesko / Pieniądze dla klubów sportowych – zobacz kto otrzymał dotację

28 stycznia 2020 r. gminna komisja konkursowa rozstrzygnęła otwarty konkurs ofert na zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Brzesko. Finansowanie klubów sportowych z budżetu gminy to duże wyzwanie, ale i ogromna odpowiedzialność. Nieodłącznym elementem rywalizacji sportowej są finanse, będące podstawą funkcjonowania każdego klubu sportowego. Kluby będą realizowały zadania w okresie od 01.02.2020 – 15.12.2020.  

Komisja konkursowa pracowała w składzie: Stanisław Sułek, Józef Cierniak, Jan Waresiak, Lucyna Wręga, Marta Babicz. Przykładowo w 2019 roku w komisji która miała zająć się rozdziałem środków o podziale decydowało aż 17 osób.

Kluby otrzymamy do swojej dyspozycji kwotę 354 000,00 zł. Spośród 19 zgłoszonych zadań  – 18 otrzymało wsparcie. Najwyższa dotacja trafiła – podobnie jak w latach ubiegłych do Stowarzyszenie „Okocimski Klub Sportowy”. OKS otrzymał blisko 37% dostępnych środków – 130 000,00 zł.  W przypadku innych klubów sportowych prowadzących rozgrywki piłkarskie w niższych klasach rozgrywkowych przyznano dotację w wysokości: 30 000,00 zł dla Ludowego Klubu Sportowego „Jadowniczanka” Jadownik, 31 000,00 zł dla Ludowego Klubu Sportowego PORĘBA w Porębie Spytkowskiej oraz 32 000,00 zł dla Ludowego Klubu Sportowego „STRAŻAK Mokrzyska”. Brzeski Klub Sportowy „MAGIC BOXING” Brzesko otrzymał dotację w wysokości 23 000,00 zł.

Wniosek złożony przez Klub Sportowy „JAKUB” Brzesko nie otrzymały środków z powodu błędów formalnych.

Oprócz zadań związanych z całorocznym funkcjonowaniem klubów sportowych, organizacją treningów oraz udziałem w rozgrywkach organizowanych przez związki sportowe, środki przyznano również na cykliczne imprezy sportowo-rekreacyjne – takie jak: V Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego THOMAS DANCE. 

Wykaz ofert oraz wysokość dofinansowania <==

 

IB

Podobne artykuły

Back to top button