ADV
Wiadomości
Trending

Brzesko. Policyjne statystyki za rok 2021

W 2021 roku, podobnie jak w roku wcześniejszym brzeska policja oprócz wykonywania ustawowych zadań jak np. wykrywanie sprawców przestępstw, pilnowanie porządku oraz zapewnienie bezpieczeństwa, wspierała cały czas służby sanitarne w walce z koronawirusem, aby ograniczyć jego transmisję. Każdego dnia od początku pandemii do służby związanej z jej zwalczaniem kierowanych jest kilku lub kilkunastu funkcjonariuszy. Jak jednak pokazują statystyki, zaangażowanie policjantów w walkę z pandemią nie wpłynęło negatywnie na zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu brzeskiego oraz na wykrywalność sprawców przestępstw.

Na terenie Powiatu Brzeskiego w 2021 roku popełniono 2835 przestępstw, tj. o 441 przestępstw więcej niż w roku 2020, ale ich wykrywalność utrzymuje się cały czas na bardzo wysokim blisko 90 procentowym poziomie ( 88,3%), co plasuje brzeską jednostkę w pierwszej trójce wszystkich jednostek policji w Małopolsce.

W 2021 roku stwierdzono 1942 przestępstwa kryminalne, tj. więcej o 184 przestępstwa niż w 2020 roku, ich wykrywalność utrzymuje się na poziomie 91,8 procenta, co daje nam 1 miejsce w Małopolsce.

W kategorii siedmiu najważniejszych przestępstw (Bójka i pobicie; Uszczerbek na zdrowiu; Kradzież cudzej rzeczy ; Kradzież z włamaniem; Rozboje, wymuszenia i kradzieże rozbójnicze; Uszkodzenie mienia), a więc tych najbardziej dokuczliwych dla obywateli nastąpił znaczny spadek względem roku wcześniejszego, gdyż w 2021 roku odnotowano 222 takie przestępstwa, a w 2020 roku było ich 382 ( spadek o 160). Tutaj wykrywalność tych przestępstw w porównaniu do 2020 roku spadła 19,5 procenta do poziomu 57,7 ale to i tak plasuje naszą jednostkę w ścisłej czołówce w garnizonie małopolski.

Spadła liczba bójek i pobić. W roku 2020 odnotowaliśmy 7 takich przestępstw, a w ubiegłym roku 3, i co ważne przy 100 procentowym wskaźniku wykrywalności.

Odnotowano nieznaczny wzrost w kategoriach „uciążliwych”, dotykających obywateli na co dzień. W roku 2021 odnotowano 83 kradzieży mienia, zaś w roku 2020 stwierdzono 73 kradzieży, przy wykrywalności 52 procent.
Uszkodzenia mienia to w 2021 roku 34 czyny przy 41 takich czynach w roku 2020 (-8). Wykrywalność tego przestępstwa spadła do 42 procent.

W 2021 roku odnotowano mniej przestępstw dotyczących uszczerbku na zdrowiu w porównaniu do 2020 roku, tu nastąpił spadek z 18 do 13, wykrywalność utrzymuje się na bardzo wysokim 92,3 procentowym poziomie. Cieszy nas znaczny spadek kradzieży z włamaniem, bo w 2020 roku odnotowaliśmy 241 włamań, zaś w 2021 roku 83. Spadek wykrywalności do poziomu 62,4 procenta.

Ciągle odnotowujemy dużo przestępstw z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, bo w 2021 roku stwierdziliśmy 1188 tego typu przestępstw i nastąpił tu wzrost w stosunku do roku 2020 o 195 przestępstwa. Dobrą informacją jest to, że blisko 100 procent sprawców tych przestępstw udaje się wykryć.

– Jeżeli tylko warunki pozwolą (patrz: ustąpi pandemia) będziemy się starać zorganizować cykliczne debaty społeczne, a także inne formy związane z bezpośrednim kontaktem ze społeczeństwem pozwalających na poznanie aktualnych problemów i postulatów mieszkańców w zakresie bezpieczeństwa w ich najbliższym otoczeniu – mówi asp. sztab. Grzegorz Buczak rzecznik prasowy Komendy Policji w Brzesku.

Informacje przekazywane przez mieszkańców pozwalają na podjęcie ukierunkowanych działań niwelujących zgłoszone zagrożenia i wpływających na wzrost poczucia bezpieczeństwa. Podstawowym celem wszystkich policjantów jest zapewnienie porządku publicznego, bezpieczeństwa obywateli i ograniczenia przestępczości, które dla mieszkańca rozumiane jest jako bezpieczeństwo własne, jego rodziny oraz najbliższego otoczenia.

– Będziemy robić wszystko, aby ciągle wzrastało poczucie tego bezpieczeństwa wśród mieszkańców powiatu brzeskiego – podkreśla rzecznik brzeskiej komendy policji.


KPP Brzesko / opracował asp. sztab. Grzegorz Buczak rzecznik prasowy Komendy Policji w Brzesku

Podobne artykuły

Back to top button