ADV
Wiadomości

Brzesko. Powiatowe Obchody Dnia Strażaka / zdjęcia

Obchody Dnia Strażaka rozpoczęła uroczysta msza św. w intencji strażaków, odprawiona w kościele pw. Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła i Świętego Jakuba Apostoła  w Brzesku.

Gośćmi wydarzenia byli m.in.: Z-ca Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Piotr Gadowski, Starosta Brzeski Andrzej Potępa, Przewodniczący Rady Powiatu Brzeskiego Kazimierz Brzyk, Wicestarosta Powiatu Brzeskiego Maciej Podobiński, Komendant Powiatowy PSP w Bochni st. bryg. Jacek Ryncarz, Komendant Miejski PSP w Tarnowie st. bryg. Krzysztof Gładysz, Komendant Powiatowy Policji w Brzesku mł. insp. Wacław Daniec, Szef Wojskiego Centrum Rekrutacji w Tarnowie ppkł Piotr Rowiński, Komendant Placówki Straży Granicznej w Tarnowie kpt. SG Paweł Wolak, Dyrektor Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach mł. bryg. Artur Luzar, Burmistrzowie i Wójtowie z terenu powiatu brzeskiego.

Zgromadzonych powitał Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku st. bryg. Janusz Potera, który podziękował wszystkim strażakom za ich odpowiedzialną służbę, trud i poświęcenie a także wszystkim zaproszonym gościom i instytucjom wspierającym straż pożarną za dobrą współpracę.

W trakcie uroczystego apelu wręczone zostały odznaczenia dla druhów jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych oraz odznaczenia, wyróżnienia i akty nadania wyższych stopni służbowych dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej PSP w Brzesku a także poświęcony został średni samochód ratowniczo – gaśniczy marki RENULT, który w ostatnim czasie wzbogacił brzeską jednostkę ratowniczo – gaśniczą.

Podczas uroczystości były okolicznościowe przemówienia zaproszonych gości, którzy złożyli również gratulacje i podziękowania wszystkim wyróżnionym i awansowanym. Wszyscy przemawiający życzyli pomyślności i sukcesów w dalszej służbie.

OZNACZENI ORAZ AWANSOWANI:

 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej odznaczył:

KRZYŻEM ŚWIĘTEGO FLORIANA

Druha Eugeniusza Stochla

MEDALEM ZŁOTYM ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ:

mł. bryg. Grzegorza Domagałę

MEDALEM SREBRNYM ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ:

st. kpt. Daniela Słobodziana

st. asp. Szymona Podlesia

asp. Piotra Jamrożka

asp. Dariusza Przybyłę

MEDALEM BRĄZOWYM ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ:

kpt. Szymona Płanetę

kpt. Rafała Rożka

asp. sztab. Piotra Kurasa

mł. asp. Grzegorza Stochla

st. ogn. Tomasza Malagę

ogn. Marcina Gurgula

Krzyż Świętego Floriana oraz Medale za Długoletnią Służbę wręczane podczas Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał

OZNAKĘ ŚWIĘTEGO FLORIANA ZA ZASŁUGI DLA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ:

Panu Andrzejowi Potępie

Panu Piotrowi Musiał

Panu Pawłowi Kraj

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji  odznaczył :

BRĄZOWĄ ODZNAKĄ „ZASŁUŻONY DLA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ”

kpt. Rafała Rożka

asp. sztab. Zbigniewa Bieńka

mł. asp. Grzegorza Stochel

st. ogn. Przemysława Dudę

ogn. Krzysztofa Damiana

ogn. Grzegorza Rębacza

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji z dniem 4 maja 2024 r. nadał stopień :

STARSZEGO KAPITANA   kpt.  Szymonowi Płanecie

KAPITANA mł. kpt. Wojciechowi Cetnarowskiemu

Małopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej z dniem 4 maja 2024 r. nadał stopień :

STARSZEGO OGNIOMISTRZA  ogn. Przemysławowi Dudzie

STARSZEGO OGNIOMISTRZA  ogn. Marcinowi Gurgulowi

STARSZEGO SEKCYJNEGO  sekc. Maciejowi Janikowi

Kapituła Orderu Świętego Floriana Cracovia w Krakowie wyróżniła

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI ŚWIĘTEGO FLORIANA

st. bryg. Janusza Poterę

W podziękowaniu za wspieranie funkcjonowania tutejszej Komendy st. bryg. Janusz Potera – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku wyróżnił:
Pana Wojciecha Krzyżaka – Właściciela  Firmy ReDrog s.c.

Opracowanie: POK- KP PSP Brzesko

Fot. Maciej Mazur

blank

Podobne artykuły

Back to top button