ADV
WiadomościWideo
Trending

Brzesko. Ruszyła budowa kolejnego odcinka łącznika brzeskiego / zdjęcia / video

26 września 2022 r. rozpoczęła się budowa kolejnego odcinka łącznika brzeskiego w ciągu drogi krajowej nr 75 w Małopolsce. To jednocześnie pierwszy budowany odcinek nowej, dwujezdniowej DK75 Brzesko – Nowy Sącz, nazywanej sądeczanką.

VIDEO

– To kolejna istotna inwestycja w Małopolsce, na którą czekają tysiące kierowców. Nowa droga o wysokich parametrach technicznych zwiększy bezpieczeństwo ruchu drogowego, rozładuje korki w godzinach szczytu i wyprowadzi ruch tranzytowy z centrum Brzeska, kumulujący się między autostradą A4 a wyjazdem w kierunku Nowego Sącza. Realizacja tego zadania jest niezwykle ważna i potrzebna, bo łącznik brzeski jest fragmentem większego układu komunikacyjnego, który docelowo połączy Nowy Sącz z autostradą A4 i tym samym otworzy Sądecczyznę nie tylko na Małopolskę, ale także na cały kraj – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Dwujezdniowa droga klasy GP o długości ok. 3 km rozpocznie się od zrealizowanego już i oddanego do ruchu w 2016 r. I etapu łącznika, który przebiega od węzła Brzesko na A4 do DK94. Wykonawca przystąpił już do wytyczenia geodezyjnego drogi i przygotowania terenu do budowy. Prace rozpoczną też archeolodzy. Nowa droga od strony zachodniej ominie miasto, wyprowadzając tym samym ruch tranzytowy z Brzeska w kierunku Nowego Sącza.

Inwestorem zadania jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Krakowie. Początkowo odcinek ten planowany był jako droga jednojezdniowa, jednak analiza i prognoza ruchu przeprowadzone w ramach Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ) wykazały, że taki przekrój może się okazać niewystarczający. Na odcinku DK75 w rejonie Brzeska, szczególnie w godzinach szczytu, wyczerpała się już przepustowość drogi. Ma to związek z licznymi zakładami i sklepami zlokalizowanymi w okolicy oraz nakładaniem się ruchu miejskiego na tranzytowy. Według danych Generalnego Pomiaru Ruchu 2020/21 na odcinku DK75 przez Brzesko, w kierunku Nowego Sącza, przejeżdża średnio 20,4 tys. pojazdów na dobę.

Budowana będzie obwodnica Brzeska w nowym przebiegu drogi krajowej nr 75 klasy GP o długości prawie 3 km – II etap „łącznika brzeskiego”, tj. od końca zrealizowanego i funkcjonującego I etapu „Łącznika Brzeskiego” do włączenia do istniejącej drogi krajowej DK75 w Okocimiu. Inwestycją objętych jest ok. 110 działek.

Inwestycja obejmuje budowę drogi głównej ruch przyspieszonego, łącznic, dodatkowych jezdni zlokalizowanych w pasie drogi głównej, a także budowę lub przebudowę infrastruktury dla pieszych i rowerzystów. Powstaną obiekty inżynierskie i system odwodnienia terenu, w tym urządzenia odwadniające – rowy, kanalizacja deszczowa, urządzenia podczyszczające, zbiorniki retencyjne i retencyjno-infiltracyjne. Przebudowane zostaną istniejące drogi i skrzyżowania, urządzenia teletechniczne i energetyczne, sieci wodociągowe, sieci gazowe, urządzenia melioracyjne i hydrologiczne oraz urządzenia kolejowe. Przewidziano także zabezpieczenia akustyczne, przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniem naprowadzającym, zieleń i ogrodzenie drogi głównej. Wybudowane zostaną dwa mosty nad rzeką Uszwicą, wiadukt w Brzesku oraz przejścia dla zwierząt. Na długości ponad 400 m zostanie przełożone koryto rzeki Uszwicy.

Zakończenie budowy planowane jest w 2024 r.

Aneks do programu inwestycji dla budowy drogi krajowej nr 75 na odcinku Brzesko – Nowy Sącz, zwiększający finansowanie dla tego zadania, został podpisany w 2016 r. przez ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka.

gov.pl / IB

Fot. Maciej Mazur

Galeria zdjęć

 

Podobne artykuły

Back to top button