Wiadomości

Brzesko. Technikum podsumowało projekt

Od czerwca 2017 ZSP Nr 1 w Brzesku realizuje zadania w ramach projektu „Rozwój i podniesienie jakości kształcenia zawodowego w powiecie brzeskim poprzez wsparcie szkół – utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych” w formie staży/praktyk zawodowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego w perspektywie 2014-2020, działanie 10.2 Rozwój Kształcenia Zawodowego, poddziałanie 10.2.2 kształcenie zawodowe uczniów – SPR. Celem projektu jest kompleksowe wsparcie uczniów w uzyskaniu lub uzupełnieniu kwalifikacji zawodowych, a także zdobycie doświadczenia na rynku pracy.

Podsumowując realizację projektu „Rozwój i podniesienie jakości kształcenia zawodowego w powiecie brzeskim poprzez wsparcie szkół – utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych” w roku 2019, trzeba przyznać że był on bardzo owocny dla uczniów Technikum im. J. Piłsudskiego. W ramach projektu w bezpłatnych kursach, zajęciach zawodoznawczych, wycieczkach zawodoznawczych i zajęciach wyrównawczych z matematyki finansowej oraz płatnych stażach wakacyjnych wzięło udział 217 uczniów i 8 nauczycieli technikum.

Uczniowie mieli szansę wzbogacić swoje kompetencje o kursy doskonalące ich umiejętności zawodowe oraz umożliwiające zdobycie nowych umiejętności:

  • Kurs prawa jazdy kat. B (25 uczniów klas III i IV technikum)
  • Kurs obsługi wózków widłowych (24 uczniów klas III i IV w zawodzie Technik Logistyk)
  • Kurs rozliczania wynagrodzeń i danin publicznych (10 uczniów klas II i III technikum w zawodzie Technik Ekonomista)
  • Kurs obsługi kas fiskalnych (10 uczniów klas III i IV technikum w zawodzie Technik Ekonomista)
  • Kurs grafika komputerowa  (10 uczniów klas IV technikum w zawodzie Technik Reklamy oraz  II w zawodzie Technik Fotografii i Multimediów)
  • Kurs dokumentowania usług transportowych i obsługa komputerowych programów magazynowych (10 uczniów klas IV technikum w zawodzie Technik Logistyk)
  • Kurs obróbki cyfrowej zdjęć (10 uczniów klas IV technikum w zawodzie Technik Reklamy oraz  II w zawodzie Technik Fotografii i Multimediów)
  • Kurs warsztaty aplikacji multimedialnych (10 uczniów klas II, III i IV technikum w zawodzie Technik Informatyk)

Wszystkie powyższe kursy odbywały się na terenie szkoły i były bezpłatne, finansowane z środków unijnych-projektowych.

Uczniowie mieli także możliwość uczestnictwa w bezpłatnych zajęciach z matematyki finansowej organizowanych w szkole prowadzonych przez nauczycieli matematyki (łącznie 32 uczniów klas technikum).

Realizacja projektu pozwoliła także na zorganizowanie zajęć zawodoznawczych i dwudniowej wycieczki zawodoznawczej do Warszawy (25 uczniów klas klas II, III i IV Technikum ). W programie wycieczki znalazło się zwiedzanie: Targów Pracy Absolvent Talent Days, Stadionu PGE – Trasa poczuj się jak VIP, Międzynarodowych Targów Transportu, Spedycji i Logistyki w Warszawie „Ptak Warsaw Expo”, siedziby Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie, Centrum Nauki Kopernik oraz samego centrum Warszawy. Wyjazd był w całości finansowany z środków unijnych, toteż uczniowie nie ponosili żadnych kosztów związanych z transportem, noclegiem czy wyżywieniem.

W ramach programu również nauczyciele podnosili soje kompetencje i uczestniczyli w wakacje w bezpłatnym kursie obsługi programu PHOTOSHOP (8 nauczycieli ZSP Nr1).

W czasie wakacji uczniowie mieli możliwość uczestniczenia w płatnych stażach, zgodnych z kierunkiem kształcenia, w firmach działających na lokalnym rynku tj.: Studio Reklamy MAX-Media spółka, Studio Delta – Agencja Reklamowa – Drukarnia, „Elektro Szyld” Wybór i Montaż Reklam Wiesław Piasecki,  CAN-PACK S.A., Magic Projects agencja reklamowa,  COMTEL GROUP Sp. z o.o. SPÓŁKA KOMANDYTOWA,  Karpiel Sp. z o.o. Międzynarodowy transport intermodalny, PAGEN SP z o.o , Prymat. Biuro rachunkowe. Pasula B., Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku, Biuro Rachunkowe Dominika Zamęta, FUH Climax Rafał Kraj, MedApp S.A. (51 uczniów w zawodach Technik Informatyk, Technik Ekonomista, Technik Logistyk, Technik Reklamy oraz Technik Fotografii i Multimediów). Dzięki stażom uczniowie nie tylko zdobyli środki finansowe ale co cenniejsze doświadczenie na stanowisku pracy.

Koordynator projektu w ZSP Nr 1 – Marta Grabania

powiatbrzeski.pl

Pokaż więcej

Podobne artykuły

Back to top button
Rozmiar czcionki
Włącz kontrast