ADV
Wiadomości

Brzesko / Zakończenie sezonu grzewczego 2021/2022

W niedzielę 8 maja 2022 r., na wniosek odbiorców, nastąpi zakończenie produkcji i dostaw energii cieplnej z miejskiej sieci ciepłowniczej, której operatorem jest Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Brzesku

Informujemy również, iż w przypadku spadku temperatur zewnętrznych w kolejnych dniach, istnieje możliwość wznowienia dostaw ciepła pod warunkiem, iż łączna moc zamówiona Odbiorców zgłaszających wnioski przekroczy 50% ogólnej mocy zamówionej na potrzeby ogrzewania pomieszczeń.

Prognozy pogody nie przewidują w najbliższych dniach znaczących spadków temperatury.

MPEC / IB

Podobne artykuły

Back to top button