ADV
Wiadomości

Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drogach powiatowych

W ubiegłym roku Gmina Iwkowa podpisała umowę z wykonawcą inwestycji na realizację zadania pn.: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drogach powiatowych nr 1448K oraz nr 1447K wraz z budową dwóch kładek pieszo-rowerowych, parkingu publicznego samochodowego i dwóch publicznych parkingów rowerowych” w systemie zaprojektuj i wybuduj.

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu: „Zintegrowana infrastruktura dla transportu niskoemisyjnego w mieście Brzesko i subregionie tarnowskim na terenie gminy Iwkowa, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020”.

Obecnie trwają prace nad opracowaniem kompleksowej dokumentacji technicznej przez Wykonawcę projektowanego przedsięwzięcia.

W skład zadania inwestycyjnego wchodzić będzie:

– budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż dróg powiatowych nr 1448K w km 6+340-8+619 oraz 1447K w km 13+720-13+801;
– budowa dwóch kładek pieszo-rowerowych nad potokiem Bela w kilometrażu DP 1448K: kładka nr 1 km 6+358.5 oraz kładka nr 2 km 7+128;
– budowa dwóch publicznych parkingów rowerowych
w miejscowości Iwkowa oraz w miejscowości Porąbka Iwkowska;
– budowa jednego publicznego parkingu samochodowego w miejscowości Iwkowa.


ug

blank

Podobne artykuły

Back to top button