ADV
Wiadomości

Chodnik w Dębnie ukończony / zdjęcia

Dobiegły końca prace wraz z odbiorem technicznym nowego chodnika obok Kościoła pw. Św. Małgorzaty w Dębnie. Chodnik jest już dostępny dla mieszkańców i poprawia bezpieczeństwo pieszych. Była to bardzo ważna inwestycja, ponieważ na tym odcinku występuje duże natężenie ruchu, ze względu na bliskość szkoły i kościoła.

Galeria zdjęć <==

Zakres prac obejmował m.in.:

  • wykonanie kanalizacji deszczowej,
  • osadzenie krawężników od strony pasa zieleni,
  • położenie kostki,
  • zamontowanie kratek odprowadzających wody opadowe,
  • montaż solarnych latarni ulicznych,
  • wykonanie fakturowych oznaczeń nawierzchni dla osób z dysfunkcjami wzroku w rejonie przejścia dla pieszych.

Koszt inwestycji opiewał na kwotę blisko 240 tys. zł. przy dofinansowaniu pochodzącym z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości prawie 190 tys. zł.

Gmina Dębno

Podobne artykuły

Back to top button