ADV
Wiadomości

Dębno / Blisko 1,7 mln zł dotacji na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów

Gmina Dębno może pochwalić się kolejnym sukcesem w zakresie pozyskiwania dotacji na rozwój i modernizację istniejącej infrastruktury komunalnej. Tym razem udało się uzyskać blisko 1,7 mln zł dotacji na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów. Wartość całego zadania wyceniana jest na 2,5 mln złotych. 

Przed kilkoma dniami Zarząd Województwa Małopolskiego wybrał i zatwierdził projekty do dofinansowania w konkursie gospodarki odpadami SPR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Dostępna alokacja pozwala na przyznanie dofinansowania w pełnej wysokości 14 projektom, spełniającym kryteria oceny merytorycznej. W subregionie tarnowskim dotację otrzymały jeszcze Gminy: Szerzyny oraz Skrzyszów. Łącznie 3 projekty otrzymały dotację na kwotę w wysokości 2 775 728,25 zł. W rozstrzygniętym naborze kwota dotacji jaką otrzymała Gmina Dębno jest najwyższa w całym Województwie Małopolskim.

„W Gminie Dębno Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowany w miejscowości Wola Dębińska na działce nr 452. Odpady komunalne dostarczane do PSZOK w Woli Dębińskiej przyjmowane są od mieszkańców gminy nieodpłatnie w ramach pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Czym jest PSZOK?

Od momentu wejścia w życie tzw. „ustawy śmieciowej”, każda polska gmina stoi przed wyzwaniem zorganizowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), gdzie mieszkańcy będą mogli oddać wszystko to, czego nie mogą wyrzucić do zwykłych pojemników (np. odpady niebezpieczne czy gabarytowe). Jednak, aby system spełnił swoją rolę, gmina musi zadbać o to, żeby PSZOK był wygodny i dostępny dla mieszkańców.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych to specjalnie przystosowany i zorganizowany obiekt, w którym przyjmowane są od właścicieli nieruchomości selektywnie wysegregowane odpady takie jak m.in. papier i tektura, tworzywa sztuczne, metale, opakowani wielomateriałowe, szkło bezbarwne i kolorowe, odpady biodegradowalne, w tym zielone, popiół, odpady higieniczne), a także zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, zużyte opony, przeterminowane lekarsta, inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe.

IB / Biuro Prasowe UMWM

Podobne artykuły

Back to top button