ADV
Wiadomości

Dębno / Zajęcia wspomagające dla uczniów

Gmina Dębno otrzymała środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w roku 2021 z tytułu dofinansowania realizacji zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i  utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego w wysokości 50 330,00 zł.

Dodatkowe zajęcia wspomagające dla uczniów uczęszczających do klas IV-VIII będą organizowane w okresie od września do grudnia 2021 r. we wszystkich szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dębno.

Zajęcia będą realizowane z przedmiotów: język polski, język angielski oraz matematyka. Planowane jest zorganizowanie łącznie 719 godzin zajęć.

gminadebno.pl

Podobne artykuły

Back to top button