ADV
EdukacjaMateriały sponsorowaneWiadomości

Konferencja inaugurująca nowy rok szkolny w Powiatowym Centrum Edukacji w Brzesku

16 września 2021 roku w Powiatowym Centrum Edukacji w Brzesku odbyła się konferencja „Planowanie nadzoru pedagogicznego z uwzględnieniem realizacji kierunków polityki oświatowej państwa oraz wykorzystaniem wniosków z nadzoru pedagogicznego własnej szkoły”. Inaugurująca nowy rok szkolny konferencja zorganizowana została wspólnie z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną oraz Biblioteką Pedagogiczną w Tarnowie – filia w Brzesku i skierowana była dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych z powiatu brzeskiego.

Spotkanie rozpoczął Wicestarosta Brzeski Maciej Podobiński, który po przywitaniu gości wygłosił krótkie słowo wstępu.

W pierwszej części prelegenci występujący na konferencji skoncentrowali się na problemach nakreślonych w kierunkach realizacji polityki oświatowej państwa. Rozpoczęła swoim wykładem P. dr Małgorzata Mądry-Kupiecz z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, następnie pedagog z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Brzesku omówiła wybrane aspekty wsparcia psychologiczno – pedagogicznego w rzeczywistości szkolnej i środowiskowej. Kolejno głos zabrała P. Paula Ratusińska-Gromny psycholog kliniczny – absolwentka Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie, która wprowadziła zebranych w psychologiczne aspekty powrotu do nauki stacjonarnej oraz zaprezentowała strategię jak wspierać uczniów i nauczycieli w okresie postpandemicznym.

W drugiej części konferencji Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Branżowych w Brzesku P. Jerzy Soska podzielił się dobrymi praktykami w zakresie prowadzenia nadzoru pedagogicznego.Przedstawił plan nadzoru z wykorzystaniem analizy wyników egzaminów zewnętrznych, jako warunek podnoszenia jakości pracy szkoły na przykładzie ZSTiB w Brzesku.
Następnie Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji w Brzesku P. Tomasz Gurgul omówił funkcjonowanie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli oraz przedstawił doradców metodycznych pracujących
w placówce. Z rolą Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w aspekcie zagrożeń związanych z powrotem dzieci do szkół zapoznała zgromadzonych P. Ewa Dobranowska. Na zakończenie Dyrektor Biblioteki Pedagogicznej w Brzesku P. Alicja Koźmińska zaprezentowała ofertę placówki na rok szkolny 2021/2022 z uwzględnieniem kierunków polityki oświatowej państwa.

Konferencję podsumowała Dyrektor Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Brzesku P. Janina Motak, dziękując prelegentom oraz wszystkim osobom, które uczestniczyły w wymianie myśli i refleksji. Jednocześnie zaprosiła do współpracy z placówkami oświatowymi z terenu powiatu brzeskiego.

IB

Podobne artykuły

Back to top button