ADV
Wiadomości

Dodatki do wynagrodzeń dla pracowników Regionalnego Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej w Borzęcinie

Gmina Borzęcin otrzymała dotację celową w wysokości 261 tysięcy 468 złotych na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej z przeznaczeniem środków finansowych na dofinansowanie wypłaty dodatków do wynagrodzeń dla pracowników Regionalnego Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej. Ww. wsparcie jest wynikiem Porozumienia zawartego w dniu 7 czerwca 2023 roku pomiędzy Rządem RP, a NSZZ Solidarność. Środki na dodatki dla pracowników DPS-ów pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa.

Każdy pracownik zatrudniony w Domu Pomocy Społecznej pn. „Regionalne Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej” w Borzęcinie otrzyma dodatek do wynagrodzenia. Kwota dotacji na jeden etat to 600 złotych (na tę kwotę składa się dodatek dla pracownika oraz koszty zarówno pracownika, jak i pracodawcy). Dodatki te wypłacane będą za okres od kwietnia do grudnia tego roku, z wyrównaniem za poprzednie miesiące.

Decyzja rządu o przyznaniu dodatkowych środków dla DPS –ów z pewnością pozytywnie wpłynie na funkcjonowanie tych jednostek. [ays_survey id=”4″]

Gmina Borzęcin

Podobne artykuły

Back to top button