ADV
1
Wiadomości

Dofinansowanie na nowe place zabaw w Dębnie, Jastwi i Porąbce Uszewskiej

Wniosek Gminy Dębno złożony, za pośrednictwem Stowarzyszenia „Kwartet na Przedgórzu” z siedzibą w Warysiu, do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego dot. budowy infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Gminie Dębno został rozpatrzony pozytywnie. Na realizację zadania Gminie Dębno zostały przyznane środki finansowe w wysokości 248 166,00 zł, które umożliwią powstanie, aż trzech placów zabaw.

Jeden plac powstanie obok Hali Widowiskowo – Sportowej w Dębnie, drugi przy Dębińskim Centrum Kultury w Jastwi, natomiast trzeci plac w Porąbce Uszewskiej zostanie całkowicie zmodernizowany. Celem inwestycji jest poprawa jakości przestrzeni publicznej oraz zaspokojenie potrzeby ruchu, zabawy oraz integracji mieszkańców.

W ramach przedsięwzięcia na placach zabaw zostaną ustawione urządzenia m.in. huśtawki typu ważka, trampoliny integracyjne, zestawy sportowo – sprawnościowe, zestawy typu mini park linowy. Zamontowane zostaną również ławki, kosze na śmieci oraz tablice informacyjne. Zaplanowano także nasadzenie drzew ozdobnych.

Szacowana wartość inwestycji to około: 500 000 zł.

Środki finansowe na ww. cel pochodzą z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020.

Gmina Dębno

Podobne artykuły

Back to top button