ADV
Wiadomości

Dofinansowanie na remont kapliczki w Porąbce Uszewskiej

Gmina Dębno pozyskała dofinansowanie z budżetu województwa małopolskiego w ramach rozstrzygnięcia konkursu pn. „Kapliczki Małopolski 2023”, organizowanego dla jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa małopolskiego, podejmujących prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkowych kapliczkach.

Dofinansowanie wynosi 31 000,00 zł.

Środki zostaną przeznaczone na realizacje zadania pn. „Remont konserwatorski kapliczki słupowej Matki Bożej z Dzieciątkiem w Porąbce Uszewskiej”.

W zakresie prac do wykonania planowana jest renowacja jednokondygnacyjnego cokołu, renowacja figury i płaskorzeźb, wzmocnienie fundamentu: usunięcie betonowej opaski i wykonanie nowej oraz renowacja metalowego zadaszenia.

Priorytetowym celem realizacji zadania jest zachowanie i ochrona lokalnego dziedzictwa kulturowego oraz religijnego od całkowitej destrukcji poprzez powstrzymanie głównych czynników niszczących, wilgoci i jej skutków, które degradują obiekt i trwale uszkadzają jego substancję.

Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do przywrócenia kapliczce walorów estetycznych, a tym samym podniesie jej atrakcyjność kulturową, artystyczną oraz wizualną.

Gmina Dębno

blank

Podobne artykuły

Back to top button