ADV
Powiat BocheńskiWiadomości

Dokumentacja projektowa na modernizację skrzyżowania ul. Brzeźnickiej i ul. Krzyżaki

35 tysięcy złotych wyniesie wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę skrzyżowania drogi powiatowej z drogą gminną przy ul. Brzeźnickiej i ul. Krzyżaki. Na ostatniej Sesji powiatowi Rajcy zdecydowali o przeznaczeniu środków na to zadanie.

Dokumentacja projektowa będzie obejmowała rozbudowę skrzyżowania drogi powiatowej z drogą gminną z uwzględnieniem zmiany jej geometrii, z dostosowaniem do wymagań warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Budowę lub przebudowę chodników oraz wszelkiej kolidującej infrastruktury technicznej. Jak również podniesienie wytrzymałości jezdni.

Zakładany termin opracowania projektu budowlanego wraz z uzyskaniem wszelkich uzgodnień i pozwoleń  to druga połowa 2022 r.

IB

Podobne artykuły

Back to top button