ADV
blank
SportWiadomości
Trending

Dotacje dla Czchowa, Iwkowej i Szczurowej na budowę i modernizację infrastruktury sportowej

W 2022 r. Województwo Małopolskie ponownie przystąpiło do realizacji projektu pn. „Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa – MIRS”. Środki z budżetu Województwa Małopolskiego otrzyma 105 jednostek samorządu terytorialnego z terenu Małopolski, na realizację w 2022 roku 111 inwestycji w ramach projektu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa – MIRS”. Wśród nich są gminy: Czchów, Iwkowa i Szczurowa. Najwyższe środki spośród nich otrzyma gmina Iwkowa – będzie to kwota 250 tysięcy złotych na rozbudowę boiska sportowego w Wojakowej.

Powiat Brzeski / Lista projektów z dofinansowaniem 

Gmina Czchów Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych oraz obiektów małej architektury na placu publicznym w msc. Tymowa 29 370,00 zł

Gmina Iwkowa Modernizacja obiektów sportowych – przebudowa i rozbudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w miejscowości Wojakowa 250 000,00 zł

Gmina Szczurowa Budowa strefy rekreacji w miejscowości Wrzępia 28 190,00 zł

Celem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców Małopolski w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji. Program polega na udzieleniu jednostkom samorządu terytorialnego z terenu województwa małopolskiego, pomocy finansowej na realizację zadań własnych, przeznaczonej na modernizację infrastruktury rekreacyjno – sportowej, spełniającej rolę lokalnych stref aktywności fizycznej, m.in. celem podniesienia standardu, czy rewitalizacji istniejących obiektów sportowych, będących w niedostatecznym stanie technicznym i funkcjonalnym.

Zgodnie z budżetem Województwa Małopolskiego na rok 2022, na zadanie: Program modernizacji boisk i miejsc rekreacji w oparciu o pomoc finansową jest, w ramach którego planowana jest realizacja projektu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa – MIRS”, przeznacza się środki finansowe w wysokości 12 000 000 zł.

Montaż finansowy projektu zakłada dofinansowanie z budżetu Województwa Małopolskiego maksymalnie do 50% kosztów całkowitych zadania, jednak nie więcej niż 250 000 zł.

Od redakcji

Niestety część sportowców i działaczy sportowych w regionie może po raz kolejny obejść się smakiem. Wśród wniosków o dotację nie znalazł się np. projekt przynajmniej częściowej modernizacji stadionu OKS w Brzesku. W 2023 roku Okocimski Klub Sportowy będzie obchodził jubileusz 90-lecia swojego istnienia, a sam obiekt stadionu ostatnią, poważną rozbudowę przeszedł blisko 60 lat temu!

Czy na jakiekolwiek poważne działania obiekt będzie musiał czekać do samorządowej kampanii wyborczej w 2023 r.? Czy też niestety trzeba będzie czekać do bardziej okrągłego jubileuszu? Np. stulecia OKS w 2033 roku?

Pisaliśmy o tym w materiale:

Czy po 60 latach stadion OKS doczeka się remontu? <==


malopolskie.pl

blank

Podobne artykuły

Back to top button