ADV
blank
Wiadomości

Drzewo dla klimatu / zdjęcia

W ramach projektu LIFE EKOMALOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego” (LIFE-IP EKOMALOPOLSKA / LIFE19 IPC/PL/000005) w Powiecie Brzeskim została przeprowadzona kampania edukacyjno-informacyjna #drzewodlaklimatu. Akacja miała na celu uświadomienie mieszkańcom tematu postępujących zmian klimatu. W kampanii udział wzięły:

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dębnie,
 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Iwkowej Nagórzu,
 • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łoniowej,
 • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Władysława Reymonta w Porąbce Uszewskiej,
 • Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Szczurowej,
 • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Buczu,
 • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Mokrzyskach,
 • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Św. Stanisław Kostki w Biesiadkach,
 • Zespół Szkół i Przedszkoli im. Ks. Prof. Józefa Tischnera w Domosławicach,
 • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jurkowie,
 • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Szczepanowie,
 • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ignacego Jana Paderewskiego w Tworkowej,
 • Zespół Szkół Technicznych i Branżowych im. Bohaterów Westerplatte w Brzesku,
 • Publiczne Przedszkole w Gnojniku,
 • Publiczne Przedszkole nr 1 w Brzesku,
 • Publiczne Przedszkole nr 3 w Brzesku,
 • Publiczne Przedszkole nr 4 w Brzesku,
 • Publiczne Przedszkole nr 9 im. Marii Kownackiej w Brzesku,
 • Publiczne Przedszkole nr 1 w Jadownikach,
 • Żłobek i Przedszkole Radosna Gromadka,
 • Dom Dziecka w Jasieniu,

Podczas lekcji edukacyjnej w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Szczurowej współpracowaliśmy z Nadleśnictwem Dąbrowa Tarnowska. Na terenie Powiatu Brzeskiego zasadziliśmy ponad 1000 sadzonek drzew. Drzewa odgrywają ważną rolę dla życia na Ziemi – dzięki prowadzonemu na ogromną skalę procesowi fotosyntezy, najskuteczniej produkują tlen w atmosferze. W ciągu roku jedno drzewo wytwarza tlen dla 10 osób. Drzewa doskonale też kumulują dwutlenek węgla, który jest przyczyną globalnego ocieplenia. Jedno drzewo w ciągu życia pochłania średnio 750 kg CO2. Drzewa stanowią najważniejszy składnik lasów, tworzą środowisko życia wielu gatunków roślin i zwierząt, co ma ogromny wpływ dla zachowania bioróżnorodności. Pozytywny wpływ występowania drzew możemy docenić również w zakresie spowalniania erozji gleb oraz zwiększania ich zdolności infiltracyjnych dla wód opadowych – minimalizują ryzyko powodzi błyskawicznych. Pamiętając o ważnej roli drzew w walce z postępującymi zmianami klimatu.

Galeria zdjęć <==

powiatbrzeski

blank

Podobne artykuły

Back to top button