ADV
1
Wiadomości
Trending

Dwójka dzieci z przedszkola w Borzęcinie Górnym z potwierdzonym koronawirusem / 6 września 2020 r.

W niedzielę 6 września 2020 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzesku poinformował o potwierdzeniu na podstawie badań laboratoryjnych, dwóch przypadków zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 u dzieci w wieku przedszkolnym, pozostających pod opieką Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Świętego Jana Pawła II w Borzęcinie Górnym, 32-825 Borzęcin 563. Kwarantanną z tego powodu może zostać objętych nawet kilkaset osób z terenu gminy Borzęcin. W oddziałach przedszkolnych opieką jest około 80 dzieci.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzesku prosi rodziców dzieci uczęszczających do Publicznego Przedszkola w Borzęcinie Górnym, o pilne przesłanie na adres mailowy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Brzesku: brzesko@psse.malopolska.pl, następujących informacji:

– imię i nazwisko oraz nr PESEL każdej z osób zamieszkujących pod jednym adresem (w jednym budynku) z dzieckiem uczęszczającymi do wskazanej wyżej placówki przedszkolnej,

– nr telefonów dorosłych opiekunów i domowników dzieci z ww. grupy,

– adres poczty elektronicznej, na który Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzesku będzie przesyłał decyzje o nałożeniu kwarantanny, obejmującej wszystkie osoby z domowego środowiska, tj. dzieci uczęszczające do przedszkola oraz ich wszystkich domowników.

Równocześnie wszystkie osoby które pozostają w domowej z styczności z dziećmi uczęszczającymi do oddziałów przedszkolnych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Świętego Jana Pawła II w Borzęcinie Górnym, od niedzieli zostały automatycznie objęte 10-ciodniową kwarantanną. Czas naliczania kwarantanny jest od 5 września 2020 r. Kwarantanna ulegnie wygaszeniu w dniu 14.09.br., o ile o konieczności jej ewentualnego wydłużenia nie przesądzą przesłanki medyczne, czy też epidemiologiczne.


IB / Sanepid Brzesko

UWAGA! PILNE!!! Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzesku adresowany do Rodziców dzieci w wieku…

Opublikowany przez Janusza Kwaśniaka Niedziela, 6 września 2020

Podobne artykuły

Back to top button