ADV
Powiat BocheńskiWiadomości

Absolutorium dla Wójta Gminy Bochnia za 2021 r.

10 czerwca 2022 r. Rada Gminy Bochnia udzieliła Wójtowi Gminy Bochnia Markowi Bzdekowi jednogłośnego absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2021 r. To ważny dzień w pracy samorządowej wójta.

„Słowa podziękowania kieruję do Radnych na czele z Panem Przewodniczącym Piotrem Gajek, którzy obdarzyli mnie zaufaniem oraz głosowali za pozytywną oceną mojej pracy i wspierali mnie w realizacji zadań gminy. Słowa podziękowania za współpracę kieruję do wszystkich pracowników Urzędu Gminy, w szczególności do Pani Skarbnik Katarzyny Kursa i Pani Zastępcy Eweliny Makowskiej. Dziękuję sołtysom oraz dyrektorom i pracownikom gminnych jednostek organizacyjnych.” – powiedział Wójt Gminy Bochnia.

„Mamy powody do dumy i zadowolenia, bo udało nam się wiele zadań wspólnie zrealizować. W 2021 r. na zadania inwestycyjne i remonty wydatkowaliśmy kwotę ponad 18 mln zł. Inwestowaliśmy w kanalizację, drogi, chodniki i budynki komunalne. Zrealizowaliśmy zadnia w zakresie infrastruktury sportowej i rekreacyjnej, kultury, edukacji i integracji społecznej oraz bezpieczeństwa mieszkańców. Znaczna część funduszy wydatkowanych w ramach zeszłorocznego budżetu, to środki zewnętrzne pozyskane z różnego rodzaju funduszy oraz programów rządowych i unijnych. Nasz sukces inwestycyjny, to efekt dużego wsparcia Parlamentarzystów, jak również efekt bardzo dobrej współpracy z samorządem Województwa Małopolskiego oraz Urzędem Wojewódzkim. Realizacja budżetu gminy jest udziałem bardzo wielu osób, które starają się jak najlepiej wykonywać swoje zadania. Wszystkim dziękuję za współpracę!” – dodał Wójt Gminy Bochnia

Podczas Sesji Rady Gminy Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Tarnowie ppłk mgr Andrzej Korytko dokonał wręczenia medali Państwu Józefie i Włodzimierzowi Migdał z Gierczyc. Medale są przyznane przez Ministerstwo Obrony Narodowej, dla rodziców którzy wychowali co najmniej trójkę dzieci na wzorowych żołnierzy.

IB

Podobne artykuły

Back to top button