Nie przegap
Strona główna » Archiwum tagów: absolutorium

Archiwum tagów: absolutorium

W Borzęcinie jednomyślność. Wójt Janusz Kwaśniak z wotum zaufania i absolutorium z wykonania budżetu za 2018 rok

Na VII Sesji Rady Gminy Borzęcin bieżącej kadencji, która odbyła się we wtorek, 25 czerwca br. Rada Gminy Borzęcin udzieliła jednogłośnie Wójtowi Januszowi Kwaśniakowi wotum zaufania i absolutorium z wykonania budżetu za 2018 rok. To już 21. z kolei absolutorium jakie otrzymał włodarz gminy Borzęcin w związku z pełnieniem przez niego funkcji wójta. Jednym z punktów sesji była debata nad ...

Czytaj więcej »

Dębno / Wójt Wiesław Kozłowski z jednogłośnym wotum zaufania i absolutorium

W czwartek, 27 czerwca 2019 r., odbyła się X sesja Rady Gminy Dębno w kadencji 2018-2023, podczas której Wójt Gminy Dębno Wiesław Kozłowski przedstawił Raport o Stanie Gminy Dębno za rok 2018, a następnie przeprowadzona została debata nad tym raportem. W głosowaniu wszyscy Radni Gminy Dębno jednogłośnie udzielili Wójtowi Gminy wotum zaufania. W dalszej części obrad rozpatrzone zostało i zatwierdzone ...

Czytaj więcej »

Gmina Dębno. Sesja Absolutoryjna

W dniu 27 czerwca 2018 r. w sali narad Urzędu Gminy, odbyła się sesja Rady Gminy Dębno. Radni podczas piątego posiedzenia w tym roku, po zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie dotyczącą sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok, jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dębno z tytułu wykonania budżetu Gminy Dębno za 2017 ...

Czytaj więcej »

Brzesko. NIE(jednogłośnie) dla absolutorium

Grzegorz Wawryka, burmistrz Brzeska otrzymał absolutorium. Na 18 obecnych na sali radnych tylko jeden wstrzymał się od głosu. Przed głosowaniem radni podkreślali, że absolutorium to ocena czy włodarz miasta wykonał to co oni ustalili i nie można do tego mieszać politycznych animozji. Jako jedyny od głosu wstrzymał się Krzysztof Kolbusz y radny z klubu Prawa i Sprawiedliwości – W swojej ...

Czytaj więcej »

Rada Gminy jednogłośnie udzieliła absolutorium Burmistrzowi Nowego Wiśnicza za rok 2017

W dniu 30 maja 2018 roku w Sali obrad Ratusza Miejskiego w Nowym Wiśniczu odbyła się XLVI Sesja Rady Miejskiej. W obradach uczestniczyło 14 radnych, którzy przede wszystkim jednogłośnie udzielili Burmistrzowi Nowego Wiśnicza, Pani Małgorzacie Więckowskiej absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium poprzedzona była m.in. odczytaniem przez Skarbnika Gminy pozytywnej opinii Składu Orzekającego ...

Czytaj więcej »

Absolutorium dla wójta gminy jednogłośnie

W czwartek 30 czerwca radni gminy Drwinia jednogłośnie udzielili absolutorium wójtowi gminy. Udzielenie absolutorium poprzedzone było przedstawieniem przez wójta gminy Drwinia Jana Pająka informacji o realizacji budżetu za rok 2015. Komisja Rewizyjna wydała pozytywną opinię o wykonaniu budżetu gminy za miniony rok. Pozytywną opinię w tej sprawie wydała także Regionalna Izba Obrachunkowa. Radni zaakceptowali działalność finansową wójta w ubiegłym roku, ...

Czytaj więcej »

Absolutorium dla Wójta Kwaśniaka

Przy jednym głosie przeciw i dwóch wstrzymujących się, Rada Gminy w Borzęcinie udzieliła absolutorium wójtowi Januszowi Kwaśniakowi z wykonania budżetu za rok 2013. To ostatnie absolutorium w bieżącej kadencji, która pod względem rozwoju i nakładów poniesionych na inwestycje jest rekordową w wymiarze dotychczasowych dokonań borzęcińskiego samorządu. – Dobry rok, ostatnie absolutorium i niezwykle udana kadencja – mówił podczas sesji absolutoryjnej ...

Czytaj więcej »

Dębno: Absolutorium dla wójta

Rada Gminy Dębno udzieliła absolutorium Wójtowi Gminy Grzegorzowi Brachowi za wykonanie budżetu za rok ubiegły. Wcześniej pozytywną opinię w tej sprawie wyraziła regionalna izba obrachunkowa oraz Komisja Rewizyjna Rady Gminy. – To efekt wspólnej pracy Rady Gminy oraz pracowników urzędu, którym za pomoc bardzo dziękuję – komentował wójt Grzegorz Brach. Zanim doszło do głosowania radni poznali szczegółowe uzasadnienie do opinii ...

Czytaj więcej »

Absolutorium dla Wójta Kwaśniaka

Przy czternastu głosach „za” i jednym „wstrzymującym się” Rada Gminy w Borzęcinie udzieliła wójtowi gminy Januszowi Kwaśniakowi absolutorium z wykonania budżetu za rok 2010. Tym samym radni skwitowali dobre wykonanie budżetu, który mimo trudnego „powodziowego” roku, ważnych i kluczowych inwestycji infrastrukturalnych nie był pozbawiony. Jak podkreślano budżet ubiegłego roku, a szczególnie działalność wójta Kwaśniaka, która przysporzyła gminnym inwestycjom środków zewnętrznych ...

Czytaj więcej »

Jednogłośne absolutorium

Jednogłośnie Rada Gminy Dębno udzieliła absolutorium wójtowi za wykonanie budżetu za rok ubiegły. – Cieszę się z takiego wyniku głosowania, bo to dowód na to, że radni darzą mnie zaufaniem – komentował Grzegorz Brach, Wójt Gminy Dębno. Tradycyjne głosowanie poprzedziła konieczna w tym wypadku prezentacja opinii regionalnej izby obrachunkowej oraz Komisji Rewizyjnej Rady Gminy. Zarówno jedna jak i druga mają ...

Czytaj więcej »