ADV
1
Wiadomości

Wójt Janusz Kwaśniak z wotum zaufania i absolutorium

W dniu 29 czerwca 2022 r., podczas XXXV sesji Rady Gminy Borzęcin wójt Janusz Kwaśniak otrzymał jednogłośnie wotum zaufania i absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok. To ważny moment w życiu zawodowym każdego wójta, burmistrza, prezydenta będący oceną, a zarazem potwierdzeniem prawidłowości realizowanych zadań.
Bieżące absolutorium, 24 z kolei jakie otrzymał w związku z pełnieniem funkcji wójta gminy Borzęcin podsumowuje bardzo dobre wykonanie budżetu za 2021 rok, który po stronie dochodów zamknął się kwotą 56 007 572,33 złotych (106,28 % planu), a po stronie wydatków kwotą 45 955 205,09 złotych. Wynik budżetu gminy Borzęcin w 2021 roku stanowi nadwyżkę budżetową w wysokości 10 052 367,24 złotych, przy planowanym deficycie w kwocie 2 516 808,08 złotych. Dzięki efektywnym staraniom, do budżetu gminy Borzęcin pozyskano dodatkową kwotę subwencji i dotacji ze środków krajowych i europejskich w wysokości… 22 258 737,49 złotych!
– Dziękuję wszystkim tym, którzy przyczynili się do tego niewątpliwego sukcesu: przewodniczącemu Czesławowi Małkowi i radnym rady gminy, pracownikom Urzędu Gminy w Borzęcinie z skarbnikiem Joanną Baczyńską, zastępcą wójta Tadeuszem Żurkiem, sekretarz Joanną Kołodziejską i kierownikami referatów Kazimierzem Sobotą i Anną Rogóż na czele, kierownikom jednostek organizacyjnych i instytucji Ewie Gładysz-Kulka, Piotrowi Kani, Katarzynie Ciochoń, Elżbiecie Kwaśniewskiej, dyrektorom szkół, sołtysom poszczególnych sołectw i Wam Drodzy Mieszkańcy, którzy na co dzień w samorządowej pracy mnie wspieracie – dziękuje wójt Janusz Kwaśniak.
Słowa podziękowania za bardzo dobrą współpracę, wsparcie i rekomendację składanych przez gminę Borzęcin wniosków o dofinansowanie wójt skierował również do parlamentarzystów regionu tarnowskiego: Stanisława Bukowca, Józefy Szczurek – Żelazko, Piotra Saka, Norberta Kaczmarczyka. Podziękował również Łukaszowi Kmicie – Wojewodzie Małopolskiemu, Marszałkowi Województwa Małopolskiego Witoldowi Kozłowskiemu z zarządem województwa oraz Staroście Powiatu Brzeskiego Andrzejowi Potępie z zarządem powiatu za otwartość i efektywne współdziałanie na płaszczyźnie współpracy samorządowej i samorządu z administracją rządową.
– Razem możemy więcej, a efektywna współpraca zawsze przynosi wymierne efekty – podkreśla wójt Borzecina.
fb Janusz Kwaśniak / IB

Podobne artykuły

Back to top button