ADV
Wiadomości

Rocznica powołania Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Brzesku

1 lipca 2022 r. brzescy strażacy obchodzili trzydziestą rocznicę powołania przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadiera Feliksa Dele z dniem 1 lipca 1992 r. Jednostkę Ratowniczo Gaśniczą Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku.

Na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych na skutek zmian ustrojowych, politycznych i gospodarczych w Polsce, a także wzrostu różnego rodzaju zagrożeń stało się konieczne dokonanie radykalnych zmian w systemie ochrony przeciwpożarowej.

W kwietniu 1991 r. minister spraw wewnętrznych powołał Zespół do Zorganizowania Państwowej Straży Pożarnej. Zespół ten, przy udziale środowiska pożarniczego, przygotował koncepcję nowej organizacji ochrony przeciwpożarowej. W wyniku tych działań opracowano i skierowano do Sejmu projekty dwóch ustaw: o ochronie przeciwpożarowej i o Państwowej Straży Pożarnej.

1 lipca 1992 r. Państwowa Straż Pożarna została zorganizowana. Rozpoczęło się jednocześnie wdrażanie przyjętych unormowań i realizacja licznych zadań z dziedziny ratownictwa.

Wejście w życie ustawy o Państwowej Straży Pożarnej korzystnie wpłynęło na dalsze funkcjonowanie zawodowego pożarnictwa. Wymagania w stosunku do strażaków Państwowej Straży Pożarnej bardzo wzrosły, szczególnie w zakresie wymagań zdrowotnych oraz kwalifikacji zawodowych ale otrzymali oni dodatkowe uprawnienia, których do tej pory nie mieli. Status strażaka Państwowej Straży Pożarnej zaczął być porównywalny do funkcjonariuszy innych służb mundurowych.

PSP Brzesko / IB / gov.pl

Akt powołania

Podobne artykuły

Back to top button