ADV
Wiadomości
Trending

Dziwna mania parkowania na ul. Małopolskiej w Jadownikach

Jeden z naszych czytelników poprosił o interwencję w sprawie parkowania przez mieszkańców ul. Małopolskiej na chodnikach przy niedawno zmodernizowanej drodze.

Ulica Małopolska w Jadownikach to jedna z głównych arterii komunikacyjnych w tej miejscowości. Przebiega w ciągu drogi powiatowej nr 1430K. W ostatnim czasie zakończono jej gruntowną przebudowę i modernizację, w ramach której poszerzono i wzmocniono jezdnię, a także wykonano na całej długości chodnik wraz z odwodnieniem.

– Codziennie jest to od kilku do kilkunastu pojazdów. Ulica Małopolska nie jest drogą wewnętrzną i często panuje na niej dosyć spory ruch. Czy parkowanie na chodniku to przejaw wygodnictwa, czy lenistwa? A może braku wyobraźni ? Pojazdy często wystają na jezdnię i nagminnie blokują chodniki – pisze pan Grzegorz.

Żaden przepis Prawa o ruchu drogowym ani też inne ustawy nie przyznaje prawa osobie, która mieszka w budynku lub mieszkaniu przy drodze publicznej, do parkowania na tejże drodze publicznej. Z art. 46 ust. 1 Prawa o ruchu drogowym wprost wynika, że zatrzymanie i postój pojazdu są dozwolone tylko w miejscu i w warunkach, w których jest on z dostatecznej odległości widoczny dla innych kierujących i nie powoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub jego utrudnienia. Trzeba jednocześnie dostosować się do nakazów i zakazów, o których informują nas znaki drogowe. Na chodniku można się zatrzymać kołami jednego boku lub przednią osią pojazdu, którego masa nie przekracza 2,5 t, jeżeli nie obowiązuje w tym miejscu zakaz zatrzymania się i postoju oraz ustawienie pojazdu jest możliwe w taki sposób, aby pozostawić dla pieszych minimum 1,5 szerokości chodnika.

Wg słów naszego czytelnika nikt nie traktuje tego poważnie, utrudniając tym samym poruszanie się pieszym.

Prośbę pana Grzegorza przesłaliśmy do Komendy Powiatowej Policji w Brzesku z prośbą o rozwianie ewentualnych wątpliwości w tym temacie.

foto: nadesłane

IB

blank

blank

Podobne artykuły

2 Comments

  1. Brawo Panie Grzegorzu, pierwsi amatorzy tego sposobu parkowania pojawili się jeszcze przez zakończeniem budowy a ich ilość rośnie…

  2. Mam wrażenie że ulica Małopolska jest w całej Polsce… a na pewno w Brzesku. To przejaw debilizmu , pewnego rodzaju upośledzenia które kwituje ” …panie ja tylko na chwilę…” ewentualnie ” …to gdzie mam zaparkować…”

Back to top button