ADV
Wiadomości
Trending

Elżbieta Kowal z Borzęcina wśród nieprzeciętnych Małopolskich Seniorów

W Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie już po raz 17 nagrodzeni i wyróżnieni zostali wyjątkowi seniorzy, wyróżniający się swoimi aktywnościami, pasjami, zaangażowaniem w realizację działań na rzecz seniorów, łączący pokolenia, seniorów dla których wiek stał się wyłącznie atrybutem, pozwalającym na synergię doświadczenia i chęci działania. Podczas uroczystej Gali Plebiscytu „Poza Stereotypem – Seniorka i Senior Roku”, poznaliśmy Laureatów tego niezwykłego konkursu. Wśród wyróżnionych nieprzeciętnych Małopolskich Seniorów znalazła się Elżbieta Kowal z Borzęcina.

Galeria zdjęć <==

Elżbieta Kowal z Borzęcina jest założycielką Klubu Miłośników Książki, w ramach którego spotyka się z seniorami oraz czyta i omawia literaturę. W 2022 roku zainicjowała działania pomocowe na rzecz uchodźców z Ukrainy przebywających na terenie gminy Borzęcin oraz była tłumaczem języka ukraińskiego, dzięki czemu w lokalnej społeczności przełamano bariery językowe.

– Małopolscy seniorzy to osoby niezwykle aktywne, czemu dają wyraz poprzez uczestnictwo w licznych wydarzeniach o charakterze wojewódzkim, jak i lokalnym organizowanych przez samorządy, czy organizacje pozarządowe.

Zajęcia edukacyjne, sportowe, kulturalne, to tylko niektóre przykłady obszarów, w których przejawia się niegasnąca aktywność seniorów. Pełne uczestnictwo w życiu społecznym jest także możliwe poprzez udział osób starszych w licznych organizacjach senioralnych, klubach seniora, czy też gminnych radach seniorów.

Sylwetki seniorów, których dziś poznaliśmy są przykładem na to, że chęć pomagania, pracy na rzecz drugiego człowieka czy obdarowywania innych swoimi talentami nie zna żadnych ograniczeń.

Z takich wzorów powinniśmy korzystać na co dzień – mówi wicemarszałek Łukasz Smółka.

Kolejne edycje plebiscytu udowadniają, że w Małopolsce nie brakuje seniorów aktywnych i zaangażowanych w życie społeczności lokalnych, działających w organizacjach pozarządowych, kościelnych, czy uniwersytetach III wieku, wspaniale przełamujących stereotypy związane z wiekiem.

foto: Biuro Prasowe UMWM/ŁP

Biuro Prasowe UMWM/ŁP / IB

Podobne artykuły

Back to top button