ADV
blank
Wiadomości
Trending

Fatalny trend również w Powiecie Brzeskim

Jeszcze 10 lat wstecz – w 2012 r. Powiat Brzeski znajdował się w grupie powiatów w których nieznacznie więcej było urodzeń niż zgonów. Niestety – najnowsze dane wskazują, że to już przeszłość. Również swoją maksymalną liczbę mieszkańców Powiat Brzeski ma już za sobą. Od kilku lat liczba mieszkańców powoli, ale jednak maleje. O ile w 2018 r. w Powiecie Brzeskim mieszkało 93 206 mieszkańców, o tyle wg prognoz w 2050 r. liczba mieszkańców spadnie o 3 742 do poziomu 89 464 mieszkańców.

Na problem po raz kolejny zwrócił uwagę profil Kartografia ekstremalna.

Ciągle chyba zbyt mało osób zdaje sobie sprawę z tego, jak bardzo zła jest sytuacja demograficzna Polski. Być może jedną z przyczyn tej nieświadomości jest to, jak szybko ta sytuacja dramatycznie się pogorszyła.

Porównajmy urodzenia i zgony w I półroczu ubiegłego roku z analogicznym okresem 10 lat wcześniej. W I półroczu 2012 liczba zgonów była nieznacznie wyższa niż urodzeń (194 tys. wobec 192,2 tys.). Polska była podzielona dokładnie po połowie: 180 powiatów miało więcej zgonów niż urodzeń, a 180 tyle samo lub mniej. W jednym powiecie (hajnowskim) było dwa razy więcej zgonów niż urodzeń, za to w kartuskim – na odwrót.

W 2022 sytuacja jest z goła inna. W pierwszych 6 miesiącach ubiegłego roku umarło aż 234,4 tys. osób, a urodziło się ledwie 153,7 tys. (w tym kilka tysięcy dzieci-uchodźców). Jest tylko 11 powiatów, w których było więcej urodzeń niż zgonów (ani jednego województwa), a w aż 92 powiatach zmarło co najmniej dwa razy tyle osób, ile się urodziło (w tym w 3 aż trzykrotnie więcej).
Jeśli założymy, że typowa klasa ma 20 dzieci, w dziesiątkach gminach (nie miejscowościach, tylko całych gminach) nie będzie możliwości stworzenia jednej klasy w szkole. W gminie Rudka w województwie podlaskim przez 6 miesięcy nie urodziło się ani jedno dziecko (na 1,9 tys. mieszkańców ogółem).

W 10 lat Polska z kraju o liczbie ludności w stagnacji stała krajem z błyskawicznie spadającą jej liczbą.


Mapa: Kartografia Ekstremalna

IB

MAPA

blank

blank

Podobne artykuły

Back to top button