ADV
Materiały sponsorowanePowiat BocheńskiWiadomości
Trending

Forum Przedsiębiorczości – „Działamy lokalnie, myślimy globalnie”

Starostwo Powiatowe w Bochni wraz z Powiatowym Urzędem Pracy w Bochni serdecznie zapraszają na II edycję Forum Przedsiębiorczości Powiatu Bocheńskiego pod hasłem „Działamy lokalnie, myślimy globalnie”, które odbędzie się 15 marca 2024 r. w Zespole Szkól nr 1 w Bochni (ul. Windakiewicza 23) o godz. 1100

To wydarzenie stanowi inicjatywę, która ma na celu integrację przedsiębiorców z powiatu bocheńskiego, umożliwiając im lepsze zrozumienie problemów i oczekiwań oraz tworząc stałą platformę dialogu między sektorem samorządowym a gospodarczym – wyjaśnia Adam Korta Starosta Bocheński.

Forum jest skierowane do przedsiębiorców działających na terenie powiatu bocheńskiego, Lokalnych Grup Działania, rolników, organizacji pozarządowych, a także innych podmiotów działających w obszarze rynku pracy lub jego otoczeniu. Ma ono na celu umożliwienie integracji przedsiębiorców z powiatu bocheńskiego, którzy borykają się z podobnymi problemami i wyzwaniami oraz stworzenie dialogu między sektorem samorządowym i gospodarczym.

Podczas wydarzenia swoją wiedzą podzielą się wybitni polscy eksperci m.in. prof. dr hab. Witold Orłowski, który wygłosi prelekcję dotyczącą zmieniającej się gospodarki oraz Pan Jarosław Gietner, który opowie o skutecznym podejmowaniu decyzji.

Ważnym elementem tego wydarzenia będzie ogłoszenie wyników konkursu „Zostań pracodawcą roku 2023 powiatu bocheńskiego”. Laureatami konkursu zostaną przedsiębiorcy, którzy wyróżnili się polityką personalną otwartą na wsparcie osób bezrobotnych i poszukujących pracy, tworzeniem nowych miejsc pracy, upowszechnianiem dobrych praktyk oraz mających wkład w rozwój naszego regionu.

Podczas Forum będą również obecni przedstawiciele m.in. Urzędu Skarbowego, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Państwowej Inspekcji Pracy, Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Dolina Raby”, Fundacji Stałego Rozwoju wraz z Inventum, Izby Przemysłowo Handlowej w Tarnowie, Inkubatora Przedsiębiorczości w Trzcianie, Krakowskiego Parku Technologicznego, Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości, Fundacji Ludzie z Charakterem, Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości URK, Akademii WSB Kraków oraz  Powiatowego Urzędu Pracy w Bochni.
Zaproszeni goście w sposób kompleksowy będą omawiać wybrane zagadnienia, które szczególnie wpływają na działalność prywatnych przedsiębiorstw, a uczestnicy będą mogli dowiedzieć się m.in. z jakich źródeł finansowania można korzystać, aby dalej rozwijać firmę i jej potencjał kadrowy.

Jesteś Przedsiębiorcą z Bocheńszczyzny i chciałbyś wziąć udział w Forum?
Prześlij zgłoszenie na adres forum@pup-bochnia.pl lub telefon: 146149720, 146149729.
Udział w forum jest bezpłatny.

Serdecznie zapraszamy do udziału.

Plakat

sp

Podobne artykuły

Back to top button